Výstava začíná právě dnes, v úterý 10. července v 17 hodin. O úvodní slovo se postarají fotograf Jindřich Štreit, Jiří Siostrzonek a přítomen bude i Jaroslav Strnad, vnuk autora snímků. Výstava se jmenuje Cesta do Nového světa 1902 1903.

Fotografie Jaroslava Charfreitága (1877 1937) z jeho cesty do Ameriky přitom čekaly na své objevení na půdě rodinného domku v Žamberku až donedávna. Příbuzní našli devadesát fotografických negativů pořízených především z jeho cesty do Spojených států, ale i dalších snímků ze Žamberka a také snímky jeho vynálezů záznamy elektrických a chemických pokusů, které sám prováděl. Dnes jsou nejen dokumentem o plavbě do Ameriky, ale i svědectvím o zajímavé osobnosti Jaroslava Charfrei-tága.

Jeho otec František byl vážený obchodník a žamberský občan. Jaroslav vyrostl ve velmi svobodomyslného mladíka, zajímajícího se o vše nové a moderní. Ale jeho volnomyšlenkářství se nesetkávalo vždy s porozuměním okolí. Spolu se svým kamarádem Bedřichem Krčmářem se Jaroslav vydal v letech 1902 a 1903 na cestu do Ameriky. Ta zůstala zaznamenána jejich fotografickou kamerou na skleněné negativy.

Ty zůstaly po návratu zavřeny v krabici. Jaroslav Charfreitág si po návratu domů otevřel pivnici, sice provozoval jakoby usedlou živnost, ale byl společensky velmi činný. V jeho hostinci se scházely místní osobnosti, angažoval se v hnutí Sokol, ve vedení místních hasičů, po první světové válce založil v Žamberku nadaci pro sirotky České srdce. Velmi jej zajímaly novinky z vědy a techniky. Odebíral věstník, kde byly zveřejňovány slavné patenty z celého světa, sám vynalézal a nechal si své vynálezy i patentovat. Jako jeden z prvních občanů vlastnil rádio, kolo kostitřas či první lyže. Dělal pokusy v elektrotechnice a chemii. Svou zručnost a technické dovednosti využíval také k sestrojování hraček pro své děti. Byly to třeba sáně opatřené volantem a ručními brzdami. (ov)