Snímky Jindřicha Štreita jsou svědectvím o době v letech 1969 až 1989, přibližují tehdejší život a dobu, průvody, manifestace, schůze, všudypřítomná hesla, život na vesnici i ve městě. Vernisáž se uskuteční v pondělí 22. listopadu v 16.30 hodin.

Součástí bude i křest knihy Chlévská lyrika, kterou Jindřich Štreit doprovodil svými snímky. Knihu sestavil brněnský básník a veterinář Zdeněk Volf.

Antologie veršů se vztahuje již podle názvu k jasně vymezenému tématu chléva, dvora, pastviny, jatek a domácího zvířectva.