Obě knihy, které vznikly díky česko-polské spolupráci Prudniku a Krnova, byly slavnostně představeny na krnovské radnici v pondělí 27. července. V obřadní síni radnice se sešli také krnovští spoluautoři, kteří se svými příspěvky podíleli na konečné podobě knih.

Patří k nim například krnovský muzejník Alexandr Michl-Bernard nebo krnovský fotograf Gustav Aulehla.

Textilnictví v regionu

Kniha Textilní tradice Prudniku a Krnova rekapituluje, jak region v česko polském pohraničí ovlivnila výroba textilu. Tento průmysl umožnil urbanistický i ekonomický rozvoj zdejších měst a obcí. Tyto tradice ale sahají mnohem dál do historie před průmyslovou revolucí.

Už ve středověku bylo na Krnovsku i Prudnicku příznivé klima pro pěstování lnu a tak zde vznikaly silné tkalcovské cechy. Ty předznamenaly vznik manufaktur a textilních továren o několik století později.

Některé zdejší textilky patřily k největším v Evropě. Dnes už jsou téměř veškeré textilní továrny v Prudniku i v Krnově zavřeny. Místní už se jen s lítostí a nostalgií dívají na chátrající budovy v opuštěných areálech.

Města nití stavěná

Snahy zachránit aspoň něco ze slavné historie textilnictví vedly v roce 2009 k vytvoření Muzea textilnictví v rámci krnovskoprudnického projektu.

Bývalí zaměstnanci textilních továren přinášejí muzeu další exponáty a památky. Češi i Poláci chtějí zachránit odkaz umírající textilní tradice, a výsledkem jejich snahy je také tato nová publikace, do které výrazně přispěl Alexandr Michl-Bernard z Městského muzea v Krnově. Předcházel jí první díl s výstižným titulem Města nití stavěná.

Opozice v pohraničí

K doposud nezmapovaným kapitolám polsko-českého pohraničí patří činnost opozice na obou stranách hranice.

Opoziční prostředí v Polsku a v Československu bylo v mnohém podobné, ale vzhledem k těžké prostupnosti hranic procházelo odlišným vývojem. Lidé nespokojení s režimem se různými způsoby připravovali, jak uchopit historickou šanci, která se zrodila díky perestrojce a krizi sovětského impéria.

Aby pro další generace byly zaznamenány osudy místních disidentů a opozičníků, uskutečnily se na středních školách na Prudnicku diskuse na toto téma a pak následovala publikace, ve které Zbigniew Bereszyńský z Opole a Radosław Roszkowský hodnotí vliv opoziční činnosti na formování současné České a Polské republiky.

Autorům se podařilo odhalit málo známá historická fakta s velkým významem pro náš region. Nasbíraných materiálů bylo tolik, že by si tato pokladnice vědomostí zasloužila další díl knihy. Fotografie z roku 1968 a 1989 do Velké knihy opozice v pohraničí jim zdarma poskytl krnovský fotograf Gustav Aulehla.

Kde knihy hledat?Zájemci si mohou obě knihy vypůjčit ve studovně Městské knihovny v Krnově, nebo si je v elektronické podobě stáhnout z webu města Krnova www.krnov.cz. V této digitální knihovně jsou i další zajímavé knihy na téma historie česko - polského pohraničí.