„Žanetě, potulné herečce a rebelce, se nabízí možnost volby plazit se a žít, nebo neplazit se a zemřít. Na cestě své duchovní proměny se stává Johankou a sama sobě tvůrcem," řekla Dita Dulovcová, kulturní pracovnice bruntálské radnice.

Bůh a Kat, kteří Žanetu v její životní proměně utvrzují, jsou také velmi netypičtí: z Boha lásky a naděje se vyklube ubohý, nevraživý stařeček, který opovrhuje lidmi a světem kolem nás, rozpolcený Kat je v zabíjení až nepochopitelně altruistický a lidský.

Současný a zcela paradoxní návrat k osudovým chvílím jedné již zmytologizované smrti nás přivádí k myšlence, že k hrdinství je třeba dozrát.