Práci archeologů, památkářů a restaurátorů završí 10. května v 10 hodin děkovná mše, kterou od Hrozové slouží generální vikář Ostravsko-opavské diecéze Martin Davida. Veřejnost si při této příležitosti může poprvé prohlédnout v celé kráse zrestaurované fresky, ve kterých se mísí románské a gotické vlivy.

Z toho znalci usuzují, že se na výzdobě kostela podílelo několik malířů, pravděpodobně různého věku nebo různých uměleckých škol. Objednavatelem fresek byli zřejmě pánové z Fulštejna. „Pánové z Fulštejna se koncem 
13. století pohybovali stejně obratně jak na dvoře českých králů Přemysla Otakara II. a Václava II., tak v okolí přemyslovského opavského vévody Mikuláše I.

Soubor fresek ze 13. století patří k nejdůležitějším objevům posledních desetiletí. V rámci kraje jsou fresky nejstarším známým dílem nástěnného malířství. Restaurování obrazů nezměrné hodnoty v neděli 10. května od 10 hodin zakončí děkovná mše.V Hrozové ovšem Fulštejnové vystupovali i jako špičkoví ministeriálové své lenní vrchnosti, olomouckých biskupů," představuje zadavatele středověkých fresek nová informační brožura Středověké nástěnné malby v kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové.

Průzkum kostela v Hrozové začal v roce 2011. Předcházela mu oprava střechy a fasády.Vzhledem ke stáří kostela se počítalo s významnými nálezy, ale první fragmenty, které odhalily sondy pod vrstvami omítky, všem vyrazily dech.