V nejsilněji obsazené vyšší třídě podal orchestr velmi soustředěný výkon. Po náročné přípravě trvající téměř půl roku získal orchestr zlaté pásmo.

„Tento výsledek je velmi cenný, neboť oproti minulým létům byla úroveň ostatních soutěžících orchestrů opravdu skvělá. Vždyť dokonce všech devět soutěžících souborů splnilo bodové limity pro stříbrné a zlaté pásmo. Bronzové nebylo vůbec uděleno. V kuloárech se proslýchalo, že obdobná soutěž, která probíhá začátkem roku v Praze, byla svou úrovní o třídu níž. Potvrzuje to letitou nadvládu moravských orchestrů," uvedl umělecký vedoucí orchestru Luděk Tlach.

Ten skvělé výkony svých svěřenců následně pochválil i v dalším komentáři k soutěži: „Zvláště bych pak u našeho orchestru vyzdvihl kvalitní ladění, které bylo oproti konkurenci opravdu nadstandardní. Hráči orchestru opět dokázali, že jejich výkon roste úměrně se závažností akce, které se účastní. Porotou byl náš výkon oceněn na 90 až 95 bodů ze 100 možných.

Jak však říkával můj předchůdce, pan Karel Dospiva, hodnocení poroty je sice věc hmatatelná, ale nejdůležitější je osobní pocit dirigenta a hráčů. V tomto případě nemohu vyslovit ani slova o nějaké nespokojenosti, ba právě naopak. Jsou to ovšem pocity opravdu jen pomíjivé a bohužel trvají řádově jen pár minut. Kéž by soustředěnost, jež vedla k tomuto výsledku, byla věcí setrvalou."

Po prázdninách další koncerty

Současný dechový orchestr má zhruba šedesát členů s průměrným věkem 19 let. V minulosti tímto orchestrem prošlo přes 500 členů. Luděk Tlach sám v dechovém orchestru jako mladý působil. V sezoně 1967-1968 vystupoval jako hráč skupiny bicích nástrojů.

„Po studiu oboru lesní roh na Ostravské konzervatoři jsem se stal členem operního orchestru v divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě. A až do roku 2008 jsem pokračoval v opavském divadelním orchestru jako hráč lesního rohu na částečný úvazek. Na ZUŠ v Krnově jsem nastoupil v říjnu 1982 jako učitel a dodnes zde vyučuji hru na žesťové nástroje," řekl Tlach.

Ten během let velmi intenzivně spolupracoval se zakladatelem orchestru Karlem Dospivou. Tato součinnost byla ukončena v roce 2010 odchodem pana Dospivy na odpočinek ze zdravotních důvodů. Dnes se snaží se svými spolupracovníky Luděk Tlach navázat na odkaz této velmi uznávané autority, což je dle jeho slov úkol velmi obtížný, ne-li nesplnitelný.

„Pracovat s takovým tělesem je, jak se říká, strast i slast. Starosti sice opravdu převažují, nicméně prchavé okamžiky úspěchu dokáží zahladit i ty největší vrásky, které vám vedené šedesátičlenného souboru vyvstanou jak na těle, tak na duši," řekl dirigent Luděk Tlach.

Dechový orchestr mladých vystoupil na závěr tohoto školního roku na Mezinárodním hudebním festivalu v České Kamenici a na Mezinárodním hudebním festivalu v Jeseníku. Tím byla sezona koncertů pro rok 2012/3 završena. Členové orchestru se již mohou těšit na předsezonní soustředění v Chorvatské Premantuře a Pule, které proběhne od 17. do 24. srpna.

Široká veřejnost si může Dechový orchestr mladých Krnov poslechnout 14. září při vystoupení u příležitosti sta let od vzniku rozhledny Hanse Kudlicha v Úvalně. Hned další týden čeká na mladé muzikanty koncertování na krnovském náměstí v rámci Krnovských hudebních slavností.

Anna Dohnalová