Zatím posledním přírůstkem je klavírní křídlo z vídeňské dílny Aloise Parrtarta, které městu daroval krnovský občan. „S nabídkou klavíru historické hodnoty za námi přišel pan Ladislav Charvát z Kostelce. Po konzultaci s historiky jsme jeho velkorysou nabídku přijali a touto cestou mu chceme poděkovat. Věřím, že Flemmichova vila je důstojným místem pro jeho nástroj, který od nynějška bude sloužit široké veřejnosti,“ uvedla vedoucí oddělení kultury a sportu Městského úřadu v Krnově Eva Marková.

Podle historiků je klavír velmi zdařilým kusem. „Jedná se o kvalitní vídeňskou práci starou přibližně sto až sto dvacet let. Elegantní křídlo je krásným interiérovým doplňkem, který má svou historickou hodnotu a do Flemmichovy vily se hodí. S jeho praktickým využitím to ale bude složitější, protože pravděpodobně nepůjde zcela naladit,“ uvedl vedoucí krnovského muzea Alexander Michl-Bernard, který umístění klavíru ve vile konzultoval s historiky Ľubicí Mezerovou z ostravského Národního památkového ústavu a Petrem Vojtalem ze Slezské univerzity v Opavě.

Ve Flemmichově vile v budoucnu vznikne expozice individualistické moderny, která upozorní na komplexnost řešení architektonických úkolů: syntézu umění, na vazbu architektury, uměleckého řemesla a rodícího se designu a připomene stěžejní osobnosti slezské architektury 19. a 1. poloviny 20. století a jejich dílo.

Historie vily

Vilový objekt na Hlubčické ulici si v roce 1914 nechal zbudovat jako rodinné sídlo místní textilní továrník Theodor Flemmich podle projektu vídeňského architekta Otto Prutschera. Ten koncipoval vilu jako celek a kromě architektonického projektu navrhl také vnitřní vybavení - nábytek, textilie, užitné předměty, vitráže, výmalbu. Narozdíl od interiérů, které se nedochovaly, se může vila stále chlubit například původními vitrážemi, vestavěným nábytkem v ložnici, na schodištích, v podkroví a v některých dalších místnostech domu nebo důmyslnou sušičkou prádla v suterénu. Součástí areálu je dále hospodářská budova, skleník, ohradní zeď a pozemky s okrasnou zahradou a dvěmi funkčními kašnami, sadovou částí a užitkovou zahradou.