Ujme se ho opat P. Michael Josef Pojezdný. Křížová cesta je už totiž kompletní. Řezbář František Nedomlel dokončil před několika dny poslední patnácté zastavení.

Účastníci slavnostního aktu se shromáždí o půl druhé odpoledne u 1. zastavení cesty a po požehnání se vydají ke kostelu Panny Marie Pomocné, kde bude sloužena mše svatá. Na obnovení křížové cesty začal František Nedomlel pracovat na jaře roku 2004.

„Dovršil jsem práci čtyř let. Byla to obrovská zodpovědnost, dílo takového rozsahu nedělá člověk často. Snad se nemám za co stydět, ale to musí posoudit lidé,“ řekl řezbář.

Všech patnáct zastavení nové křížové cesty uhradili dobrovolní dárci. Na to poslední shromáždili peníze farníci římskokatolické farnosti v Bruntále.