Představení se koná v novém divadelním sálku v budově krnovské pedagogické školy v Jiráskově ulici. Představení začne v 18 hodin.

Autorkou dramatizace Čapkovy předlohy je vedoucí souboru, režisérka, scenáristka a herečka Petra Severinová. Ta připravila souboru text, v němž ve zkratce převyprávěla Čapkův román.

Využila nejen svědectví manželky autora o záměrech na pokračování eskapád skladatele Foltýna, který si říká pseudonymem Beda Folten, ale také texty Ivana Olbrachta z knihy Biblické příběhy.

„Dramatizace je zdařilou předlohou k jevištnímu ztvárnění poměrně obsáhlého díla v intencích svébytné poetiky souboru, je v ní obsaženo vše podstatné k tomu, aby bylo čitelné myšlenkové poselství Čapkova díla. Životní příběh skladatele Bedy Foltena provazuje biblický příběh Judity a Holoferna.

Role Foltena se na velmi dobré úrovni zhostil Karel Vaněk, v mnoha ostatních rolích mu neméně dobře sekundují Michal Kuča a Hana Musilová," zhodnotil výkon souboru kritik Milan Strotzer.

„Protagonisté hry zvládají v přijatelné míře i hudební a operní party. Ocenění si zaslouží rovněž péče věnovaná kostýmní výpravě," dodal k výkonu Červivenu kritik Milan Strotzer, který představení zhlédl na přehlídce Hanácký divadelní máj.

Na této přehlídce bylo uděleno Michalu Kučovi čestné uznání za role, souboru za kostýmy, Petra Severinová převzala cenu za scénář a režii a soubor získal doporučení na národní přehlídku Popelka Rakovník.

O cenu nepřišla ani Hana Musilová, které porota na krajské přehlídce ve Slavičíne za roli Judity udělila čestné uznání.

V divadelním spolčení Červiven senior se sdružují absolventi pedagogické a zdravotnické školy (SPgŠ a SZŠ Krnov), kteří nyní studují na vysokých školách. Jejich mateřským souborem je školní soubor Červiven, který vede právě Petra Severinová.