Pod taktovkou jak zkušeného dirigenta Václava Mičky, tak i nastupující mladé generace Tomáše Mičky, studenta sbormistrovství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zde zazní díla J. S. Bacha, Petra Ebena i dalších skladatelů.

„Hlavním tématem letošního koncertu bude písňová tvorba největší české pedagogické osobnosti Jana Amose Komenského. V úpravě Petra Ebena uslyšíme písně z Kancionálu, vydaného v roce 1659 v Amsterodamu. V programu dále zazní skladby renesančních mistrů O. di Lassa, T. da Vittorii a G. P. da Palestriny. V podání Kateřiny Vidličkové a Ludmily Bokové uslyšíme Bachovu flétnovou sonátu C dur. Sólově vystoupí i barytonista Štěpán Harasim, člen Moravského národního divadla," představila jménem organizátorů již sedmý benefiční koncert Ludmila Čajanová.

Na dobročinný účel je možné věnovat prakticky celou částku získanou ze vstupného, neboť město Krnov podporuje tuto akci poskytnutím slevy na nájemném koncertní síně a všichni účinkující zde vystupují bez nároku na honorář.

„Již po několik let bylo odesláno v průměru přes deset tisíc korun z každého koncertu na účet dětí z Ukrajiny, konkrétně pro charitně-pastorační centrum v Tjačivu, které vede slovenský misionář Peter Krenický. Ten je navzdory svému působení na daleké Ukrajině v úzkém kontaktu se skupinami mladých lidí z Krnova, Zátoru a Města Albrechtic. Ti se pravidelně o prázdninách vydávají na Ukrajinu, aby tam pomáhali svými silami a prostředky zmírnit nuzné podmínky, v nichž zde žijí děti," uvedla Ludmila Čajanová s tím, že za dobu pořádání koncertů Peter Krenický na Ukrajině rozběhl charitní centrum v Tjačivu a pak přenesl svou činnost do Melitopolu, kde se mu rovněž daří působit velmi pozitivně v sociální oblasti.

V jednom dopise krnovským partnerům Peter Krenický napsal: „Drazí dobrodinci, přátelé z Krnova, chci vám moc poděkovat za váš velkodušný dar, výtěžek benefičního koncertu. Sděluji, že připravujeme na operaci srdce dvanáctiletou holčičku z Tjačiva, která má ještě tři sourozence a žijí bez maminky. Peníze postoupily na její fond. Děkujeme, že jste si na nás vzpomněli," vzkázal do Krnova misionář Peter Krenický, který působí na Ukrajině od roku 1993.

Za tuto dobu dokázal vybudovat a opravit mnoho kostelů, spolupracuje na humanitárních projektech, jako jsou Adopce na dálku a Důstojný život, a samozřejmě pomáhá také mnoha konkrétním lidem.