V Krnově se hlavní program soustředí na pátek 25. května a sobotu 26. května. Smyslem Bambiriády je upozornit veřejnost na činnost dětských a mládežnických sdružení, která se celoročně zabývají mimoškolní výchovou nejmladší generace. Prostřednictvím Bambiriády mají jednotlivé organizace a spolky možnost představit své programy trávení volného času. Na akci se každým rokem představí přibližně stovka organizací. Navštíví ji desetitisíce návštěvníků v Praze, statisíce ve městech po celé ČR.

Program v jednotlivých městech nabídne nespočet aktivit a doprovodných akcí – výtvarné dílny, sportovní a adrenalinové aktivity, stolní hry, stanová městečka, jízdu na kánoích a raftech, nejrůznější zábavné hry, ukázky praktických dovedností, jízdu na koních či pódiová vystoupení. V řadě měst je program uzpůsoben handicapovaným návštěvníkům tak, aby si měli i oni možnost jednotlivé aktivity vyzkoušet.

Práce organizací, které se věnují volnočasovým aktivitám našich dětí, mnohdy není na první pohled vidět, ale o to je jejich existence důležitější. Jde o nejrůznější spolky, od zájmových kroužků v obcích až po celostátní organizace, kterou je například Junák. Nabízejí smysluplné aktivity, které rozvíjejí schopnosti naší mládeže a tím preventivně působí proti patologickým jevům současné společnosti, jakou jsou např. alkoholismus nebo drogová závislost.