Vykopávky nalezené na území Krnova ještě nikdy nebyly prezentovány tak komplexně jako nyní v nové výpravné knize. Slavnostní představení knihy, jejích autorů i archeologických nálezů přilákalo do krnovské synagogy odbornou i laickou veřejnost. Historici, archeologové, památkáři, muzejníci i obyvatelé Krnova si tuto příležitost nechtěli nechat ujít.

„Účast mě překvapila, ačkoli mohu říct, že každá naše akce je v Krnově hojně navštěvována. Jsem knihou i výstavou nadšený. Autoři udělali dobrou práci, protože tato sbírka sedí do interiéru synagogy," vyjádřil svou spokojenost průvodce Tomáš Sedlák ze Spolku Krnovská synagoga.

V HISTORII KRNOVA SEHRÁLA ROLI VODA

Radost z dobře odvedené práce a vzájemné spolupráce byly vidět i na Michalu Zezulovi, který jako ředitel ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) připomenul, jak poslední archeologické výzkumy přispěly k pochopení historie a vývoje města Krnova.

Nálezy především potvrdily, jaký význam pro Krnov od počátku měly vodní toky. Krnov byl založen poblíž soutoku Opavy s Opavicí, a dnes už neexistující říční ramena určila půdorysné rozvržení města.

„Díky snadné dostupnosti vody se mohla začít rozvíjet textilní řemesla a později textilní průmysl," připomenul Michal Zezula, jak voda přispěla k rozmachu Krnova. Ve své době patřil mezi nejvýznamnější centra rakousko-uherské monarchie.

„To, že se cítíme být na okraji světa, je nezasloužené. Máme velmi bohatou historii. Ovšem abychom cítili hrdost, musíme o této historii něco vědět," navázala bývalá starostka Krnova Renáta Ramazanová (ODS), která ke knize napsala úvodní slovo.

Místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) zase zavzpomínal na chvíli, kdy mu před loňskými Vánoci přinesli ukázat publikaci Krnov - historie, archeologie. „Byla to pro mě zcela mimořádná událost, říkal jsem si v tu chvíli, že srdce nejednoho Krnováka zaplesá. Na tuto výstavu jsem se těšil jako na letní vánoční dárek," uvedl Michal Brunclík.

Místostarosta Michal Brunclík při této příležitosti také prozradil, že jeho romantickým dětským snem bylo stát se archeologem a objevit něco skvělého. „Malý kousek tohoto snu se mi podařilo dnes naplnit," svěřil se hostům v synagoze.

Michal Zezula poděkoval všem, kdo se zasloužili o realizaci výzkumů, a také jmenoval zodpovědné investory, kteří se dobře vypořádali se zákonnými povinnostmi ohledně archeologického průzkumu před zahájením stavby.

Výstavu Krnov - historie, archeologie připravil NPU v Ostravě ve spolupráci se spolkem Krnovská synagoga, městem Krnovem jako doprovodnou akci k vydání knihy. V synagoze bude přístupná do 30. září. Kromě posledních nálezů expozici doplňují i další předměty zapůjčené ze sbírek městského muzea. V září naváže ještě série přednášek.

Gabriela Mathiasová