Ve stromořadí, lemující cestu k poutnímu kostelu na vršku kopce, roste 257 stromů, jsou zde javory, jasany, tři druhy lip, jírovec a bříza. O vyhlášení památné aleje rozhodla Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ). Přispělo k tomu především to, že alej patří k nejzachovalejším a nejúplnějším stromořadím v oblasti.

„Pro město vyhlášení znamená především to, že jsme dostali dotace na opravu aleje, kterou dělala Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s námi,“ řekl starosta Andělské Hory Dušan Vavřík.

Město Andělská Hora, kterému alej patří, bude dostávat finance na drobné práce v aleji. Radnice plánuje na začátku a na konci aleje zřídit informační tabule pro turisty ve třech jazycích. „Chceme přímo u kostela udělat tabuli, která se bude věnovat historii kostela i křížové cesty, aby se lidé dozvěděli něco zajímavého z minulosti,“ podotkl Vavřík.

Odhadované stáří stromů v aleji se nejčastěji pohybuje mezi osmdesáti a sto padesáti lety, mnohé jsou ale ještě starší. Počátek aleje je vázán na vznik kostela a poutní cesty k němu. Zděný kostel byl postaven v roce 1770, nahradil původní dřevěnou kapli z roku 1696. „Nejstarší dochované stromy zejména ve střední a horní části aleje mají stáří rozhodně přes dvě stě let a dosahují obvodu kmene až čtyři sta centimetrů,“ uvedl Jan Halfar, vedoucí Správy CHKOJ, v rozhodnutí o vyhlášení památných stromů.

Vedle staré aleje vznikla na Anenském vrchu i nová. Radnice ve spolupráci s místní školou nechala vysadit nové stromořadí, které lemuje druhou přístupovou cestu ke kostelu a navazuje na památnou alej.

Andělská Hora věnuje péči také opravě památek. Na jejich opravu se Andělské Hoře podařilo získat dotace, u nichž se spolupodílela penězi z městského rozpočtu, většinou ve výši deseti procent. Vloni tak opravou prošel jeden obraz z kostela a socha archanděla Gabriela. Na jaře na náměstíčko u kostela pod městským úřadem přibude opravená socha svatého Jana Nepomuckého, příští rok snad dojde na rekonstrukci kříže, stojícího nedaleko. Letos chce město pokračovat v opravě některých drobných památek, například svícnů z kostela, a ten vybavit zabezpečovacím zařízením.