„Kontrola trvala přes dvě hodiny, kdy nás pánové kontroloři doslova grilovali. Jsme rádi, že se ukázalo, že jsme dotace v roce 2011 čerpali v pořádku. Ale skutečně se nám uleví, doufám tedy, až po jednání zastupitelstva, které o přidělení dotace bude rozhodovat na konci března,“ sdělil Deníku šéftrenér Orcy a člen sportovní komise města Krnova Tomáš Hradil.

Proč vlastně celý problém vznikl? Hlavním problémem byly rozdílné požadavky ze strany odboru školství městského úřadu a kontrolního výboru zastupitelstva. „Pro nás to bylo přínosné v tom, že nám kontroloři nastavili jasnou laťku, co je a co není v pořádku a jak čerpání dotací prokazovat. My nemáme problém s přísnou kontrolou, máme čisté svědomí,“ našel pozitivum celé kauzy Hradil a pokračoval: „Třeba k vyúčtování za rok 2010 nám městský úřad řekl, vše je v pořádku, zatímco kontroloři našli chyby. Nebýt toho, dávno bychom je odstranili a zastupitelstvo by nás vůbec nemuselo projednávat, protože šlo o banality,“ dodával člen užšího vedení Orcy Krnov.

Florbalisté, stejně jako jiné oddíly, musejí na konci každého roku předkládat vyúčtování dotací odboru školství města Krnova. „Tam ho zkontrolují, a pokud je problém, řeší to s námi a můžeme třeba chyby odstranit. To se za asi pět let, co dotace čerpáme, nikdy nestalo, takže jsme žili v představě, že nemáme žádné problémy. Až do kontroly, ale tu neprováděl odbor školství, ale kontrolní výbor zastupitelstva,“ objasnil donedávna aktivní florbalista.

Tomáš Hradil hned také poskytl řešení situace. „Považuji za nezbytné, aby si kontrolní výbor s odborem školství, kultury a sportu sladil metodiku. I při druhé kontrole jsme se setkali s odlišným výkladem pravidel veřejné finanční podpory hned v několika oblastech,“ řekl na závěr Hradil.