Když v cizině navštívíte dobrou restauraci, nejspíše si nebudete chtít dát jen pizzu, ale rádi vyzkoušíte jídlo typické pro danou oblast. Jak se jednoduše poradit s číšníkem? Naučte se krátkou větičku. What local food would you recommend? (Jaké místní jídlo byste nám doporučil?) Jak požádat o polévku nebo se zeptat, jaké dezerty jsou v nabídce restaurace?

Učební styl je způsob, kterým člověk přijímá, zpracovává a pamatuje si nové informace.
ZAJÍMAVOST: Učte se efektivně podle svého studijního typu

Další užitečné fráze:

We would like to have soup as a starter.
Dáme si na začátek polévku.

Could we have vegetables instead of chips as a side dish?
Mohli bychom dostat k hlavnímu chodu jako přílohu zeleninu místo hranolek?

What local food would you recommend?
Jaké místní jídlo byste nám doporučil?

Could we have one pizza split onto two plates, please?
Mohli bychom dostat pizzu napůl, pro každého na jeden talíř?

What do you have for a dessert?
Jaké mate dezerty?

Užitečná slovíčka:

soup - polévka
a starter – předkrm
instead of - místo (něčeho)
chips – hranolky (v britské angličtině)
a side dish – příloha
local food - místní jídlo (typické pro tento kraj)
recommend- doporučit
split onto – rozdělit na (talíř)
a plate – talíř
a dessert - dezert

RADA UČITELE: Zvažte, jaká vám bude vyhovovat metoda

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha  a Jazykové kurzy TANDEM.CZ.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky