Tak jako na obdobných stanicích hasičského záchranného sboru i na stanici v Krnově mají hasiči dané povinnosti a úkoly. Mezi denní povinnosti a úkoly patří např. kontroly spojení radiostanic s operačním střediskem hasičů, údržba a oprava hasičské techniky, školení zásahů a techniky, fyzická zdatnost (posilovna, lezectví), různé druhy výcviků (na vodě, ve výškách, nehody) a spousta dalších.

Na profi stanici hasičů v Krnově jsou umístěna požární vozidla, která se využívají na různé druhy mimořádných událostí. Mezi nejpoužívanější patří čtyřkolová požární cisterna na podvozku Tatra 815, která slouží k rychlému zásahu, především k vyprošťování zaklíněných osob při autonehodách, rozvíjejících se požárů, chemických haváriích a při dalších mimořádných událostech.

Hasiči disponují další cisternou opět na podvozku Tatra 815 s velkou zásobou vody (8 200 litrů), určenou předně na velké požáry. Zástupce podvozku Tatra 815 nekončí a dalším požárním vozidlem na stanici v Krnově je automobilová plošina s max. výškou koše 27 metrů. Toto vozidlo slouží jak k hašení požárů z výšky, tak k záchraně uvězněných osob např. při požáru vysokých objektů.

Mezi poslední velkou automobilovou techniku, jíž hasičská stanice disponuje, je od minulého roku speciální cisterna do těžko přístupného terénu (převážně lesního) Renault Camiva. Mezi další povinnosti hasičů je samozřejmě tuto speciální techniku ovládat a používat. Není to nic jednoduchého, tato vozidla jsou těžká, a když musí rychle zabrzdit, trvá to o něco déle, než běžné velké vozidlo.

Ve vozidle je spousta další techniky, kterou musí hasič znát skoro do posledního „šroubečku“. Hasiči jsou voláni na různé druhy mimořádných událostí a pro tyto činnosti je i rozmanitá technika, která musí být vždy po ruce a plně funkční (vyprošťovací zařízení, hasicí přístroje, elektrocentrály, odvětrávací zařízení, dýchací technika a spousta dalších).

Mezi těmito náročnými úkoly si hasiči z krnovské stanice naleznou i čas na děti a pořádají pro ně různé formy ukázek, povídání, zábavy a také poučení např. jak se zachovat při dopravní nehodě, jak se bezpečně chovat při požáru, použití hasicího přístroje, na co je dobrý hlásič požáru a spoustu dalších rad ze života. Mezi hlavní aktéry této záslužné činnosti patří Pavel Jendřejek (velitel stanice Krnov) a Kamil Beinhauer (strojník na směně „C“).

Ročně krnovskou stanici navštíví mnoho a mnoho studentů, škol, zájmových sdružení a jiných organizací. Prohlídka stanice zahrnuje celkové seznámení se s životem hasičů, prohlédnutí a ukázky hasičské techniky, vyzkoušení hasičského zásahového oděvu a jiné techniky. Krnovští profi hasiči se zapojují i do různých akcí pořádaných např. městem, Policií ČR, Záchrannou službou v Krnově, Střední zdravotní školou a jinými organizacemi, kde provádějí zajímavé ukázky, např. když se nabourají dvě auta a jedno z nich vzplane.

Hasiči pak mají za úkol rychle auto zasažené požárem uhasit a zachránit osoby nacházející se v nich. Troufám si říci, že tyto exhibice nenechávají nikoho chladným a většina diváků si uvědomuje, co se může stát během malé chvilky. Mezi velmi vydařené akce se zařadila minulý rok evakuace při simulovaném požáru ve středisku MÉĎA, kde se zakouřily společné prostory a děti převážně ze základních škol se musely evakuovat z druhého patra střediska.

Některé děti simulovaly paniku a zranění, aby to hasiči neměli vůbec jednoduché a aby se situace přiblížila co nejreálnějším podmínkám požáru, kdy není skoro vidět na krok apod. Učitelé a učitelky jednotlivých tříd si také vyzkoušeli pozornost, především jaký mají přehled o počtu svých žáků.

Nakonec vše dopadlo dobře a všichni zúčastnění byli mile překvapeni rychlou a kvalitní prací hasičského týmu pod velením Dalibora Barčáka – velitele směny „C“ krnovských profi hasičů. I na tento rok připravují krnovští hasiči spoustu zábavy a ukázek nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Pokud by se někdo z veřejnosti rozhodl navštívit krnovskou stanici a poznat, jak to chodí u hasičů, může si předem domluvit termín návštěvy u Pavla Jendřejka – šéfa krnovských hasičů na telefonním čísle 950 741 112 popř. e-mailem: pavel.jendrejek@hzsmsk.cz.

Antonín Ušela