Kontroly v pátek 13. května ukázaly, že i když se situace s parkováním na nástupních plochách oproti dřívějšku mírně zlepšila, stále trvá, že řidiči vozidel na těchto vymezených prostorách i nadále parkují.

„Znemožňují jejich použití v případě zásahu hasičských jednotek při záchraně osob, zvířat a majetku,“ řekl vyšetřovatel bruntálských profesionálních hasičů Antonín Ušela. Nejhorší situace panovala, tak jak je ostatně zvyklem posledních let, na sídlištích v Bruntále a Krnově.

K hydrantům chybí přístup

Až na jedno místo nebyly naopak v Krnově problémy napojit techniku na veřejné zdroje vody pro hašení. „Vyjma situace v ulici I. P. Pavlova, kde na bývalé zastávce MHD někdo zřídil parkoviště pro pracovníky krnovské nemocnice. Pokud zde osobní vozidla parkují, je obtížné využít požární hydrant,“ upozornil Ušela. Hůř je v Bruntále, kde hasiči zjistili, že je většina hydrantů zcela nepoužitelných.

Například v Chelčického ulici museli z hydrantu vybrat bahno, aby prověřili, zda se pod ním opravdu nachází ovládací zařízení. „Víko od podzemního hydrantu zde bylo pod označením ,Plyn´,“ podivoval se i zkušený vyšetřovatel Ušela. Nevyhovující podzemní hydranty jsou také v ulicích Květné, Okružní, Rýmařovské a Školní. Zjištění je o to horší, že hasiči byli schopni zkontrolovat během pátku jen vzorek hydrantů.

Lepší výsledky než vloni hlásili hasiči z Břidličné. Vloni museli dokonce některé hydranty sami odkopávat, aby se k nim dostali. „Ve městě se dokončuje rozsáhlá rekonstrukce vodovodního řadu, některé podzemní hydranty budou nahrazeny nadzemními,“ uvedl Ušela. Hydranty ale nejsou v Břidličné většinou označeny, jsou i zarostlé trávou a někde se už dokonce ani přesně neví, kde se nalézají. Hasiči prověřovali zdroje vody i v Rýmařově.

Na stanici vyrazily davy

Součástí celorepublikového Dne požární bezpečnosti byl i den otevřených dveří na hasičských stanicích. Zájemci vyslechli odborný výklad a podnikli exkurzi do života hasičů, osahali si i technické vybavení hasičských jednotek.

Přímo od sloužících hasičů se návštěvníci dozvěděli, co dělat v případě požáru, co jsou požární hlásiče, jak správně nahlásit mimořádnou událost a mnoho dalších informací. „Ten, kdo si našel cestu k hasičům, odcházel se spoustou nových poznatků,“ konstatoval Ušela.