O historii sboru dobrovolných hasičů v Zátoru by se daly psát sáhodlouhé elaboráty. To nejzajímavější se ale odehrálo v posledních dvaceti letech.

Kozlův hasičský počin - hlasujte zde.

V roce 1989 byla slavnostně otevřena a hasičům předána k užívání nová zbrojnice. Jednotka důležitá pro spádovou oblast byla patřičně vybavena a zařazena mezi přední dobrovolné sbory v okrese.

Sbor se mohl v dobách svého rozmachu pyšnit více než padesáti člennou základnou. Tomuto číslu se blíží i počet dnešních členů sboru. Stejně jako v minulosti i dnes mají Zátorští hasiči silnou základnu dětí. Patnáct mladých hasičů jezdí na soustředění a soutěže.

Ničivá voda téměř vymazala Zátor z mapy

Velká část obce Zátor leží na horském toku řeky Opavy. Již před druhou světovou válkou se mluvilo o zatopení Nových Heřminov a vybudování retenční nádrže. Ani doba socialismu výstavbu přehrady nepřinesla, a tak zátorské dodnes ohrožuje ne příliš udržované koryto řeky Opavy.

Ničivé povodně v roce 1997 obec takřka vymazaly z mapy. Samotným hasičům voda zničila či odnesla domy. Dnešní starostku sboru Aničku Krušinovou s rodinou musela ze zatopené zbrojnice evakuovat helikoptéra.

„Byl to hrozný pocit. Většina z našich hasičů však pomáhala lidem v obci nehledě svých poničených majetků. Převládal pocit zmaru, ale dnes po více než dvanácti letech by člověk neřekl, že zde nějaká voda byla. Jo, ale když více zaprší, tak je koryto pět nalité vodou až po samotné vršky břehů,“ řekla Anna Krušinová, starostka sboru.

Hasiči jsou jedna velká rodina

Novodobé hasičství se v Zátoru traduje v rodinných větvích. Dřívější dlouholetý velitel jednotky Vladimír Matěják, který se jako jeden z mála lidí v okrese může pyšnit titulem Zasloužilý hasič má několik dětí. Většina z nich je ve sboru.

Dcera Anička Krušinová je dnešní starostkou sboru. Její dcery Markéta, Katka a Vlaďka se starají o výchovu mladých hasičů v obci.

Manžel starostky sboru Zdeněk Krušina je společně se svým synovcem Tomášem Matějákem a také nastávajícím zetěm Martinem Nálepou ve výjezdové jednotce. Přátelství a skvělé mezilidské vztahy jsou hnací silou zátorského sboru. Dnešním velitelem výjezdového týmu je Jaromír Wysoglad.

Zátorskému sboru ubývá výjezdů

O hasičích z bruntálského okresu čtěte zde.

Hasiči v Zátoru jsou bezpochyby nositeli kultury a sportu. „Máme skvělou jednotku hasičů, která každoročně pořádá velmi oblíbený ples. Hasiči u nás pořádají klání v hasičském sportu. Pomáhají nám také s pořádáním obecních akcí či například s vysíláním letního kina,“ konstatovala starostka obce Zátor Salome Sýkorová.

Oproti dřívějším silným rokům mají hasiči méně výjezdů. „Letos v červnu jsme zasahovali u velkého požáru garáží v Zátoru. Naši hasiči byli připraveni na boj s vodou, která se při bleskových povodních v ČR nevyhnula ani řece Opavě, na které byl vyhlášen první povodňový stupeň,“ dodala starostka sboru. (kro)

Kozlův hasičský počin: marné pátrání po bruntálském úředníkovi
V zátorských lesích se ztratil v silné zimě roku 2007 úředník bruntálské radnice. Desítky policistů včetně psovodů a helikoptéry pátrali několik dní po pohřešovaném. Najít se ho nepodařilo. Zátorští hasiči se rozhodli společně s lidmi z obce les ještě jednou prohledat na vlastní pěst. Již nehybné tělo se jim podařilo během pár hodin najít. (kro)