Sbor postupně vlastnil různé druhy techniky počínaje koňskou stříkačkou či Pragou RN.

Kozlův hasičský počin - hlasujte zde.

Poválečné období poznamenal v lomnické jednotce také odsun části německých obyvatel. Češi však činnost sboru velice rychle obnovili. Jednotka tak vzkvétala.

Obyčejné auto přetvořili v zásahový speciál

V roce 1980 stanul v čele jednotky Josef Frnka. Zkušený velitel jednotku přivedl až do porevoluční doby, kdy se začalo s opravami. V roce 1994 se začala opravovat malá zbrojnice. Na této opravě se podíleli většinou svoji prací mladí hasiči pod dozorem velitele. V roce 1995 byla zakoupena Toyota Hilux.

„Museli jsme pořídit menší auto, které by se nám vešlo do malé zbrojnice. Vozidlo jsme postupně vybavovali až bylo v evidenci zapsáno jako rychlý zásahový automobil. Ten je určený zejména k zásahům u dopravních nehod,“ podotkl jeden z lomnických hasičů.

Místo zkoušky ohněm příšla zkouška vodou

V roce 1995 byla jednotka převedena z pátého stupně do třetího stupně zásahu při různých událostech. Skutečnou zkouškou pro jednotku byly povodně v roce 1996, kdy hasiči pomáhali ve své obci a ve vodou poničeném Zátoru. O rok později pak pomáhali při povodních na území okresu i Moravy.

O hasičích z bruntálského okresu čtěte zde.

V roce 1998 byla hasičům z Lomnice zapůjčena cisterna z Bruntálu a jednotka byla posunuta ještě o zásahový stupeň výše do druhého stupně. O rok později byla cisterna hasičům bezúplatně převedena.

Závody, nehody a utonulí

Hasiči z Lomnice jsou skutečně aktivní. Pravidelně pomáhají organizátorům automobilových závodů na Ecce Homo, Barum Rallye a offroad. Velice často hasiči z Lomnice zasahují u vážných dopravních nehod, a to zejména na komunikaci mezi Šternberkem a Bruntálem.

Zkušenosti s povodněmi byli pro hasiče z Lomnice natolik zavazující, že byli vybaveni motorovým člunem a asistují při povodních. Dokonce již několikrát pátrali po utonulých.

Specialisté mezi dobrovolníky: Horolezci a zdravotníci

Lomničtínejsou připraveni jen na boj s ohněm, vodou, či na zásahy u dopravních nehod. V roce 2000 založili lezeckou skupinu a o rok později skupinu zdravotnickou. Tyto týmy jsou schopný specifických činností, které většinou ostatní jednotky dobrovolných hasičů vykonávat nemůžou.

Aktivita hasičů z Lomnice nezná hranic. V roce 2003 zakoupili část pozemku a polovinu budovy naproti malé zbrojnice. Tu svépomocí a za přispění sponzorů opravili. V roce 2004, tak úspěšně zkolaudovali vlastní velkou zbrojnici v níž je umístěna velká část techniky.

Kozlův hasičský počin
Dobrovolní hasiči z Lomnice patří mezi nejzkušenější v kraji. Pomáhat při nehodách, požárech a technických zásazích je jejich posláním. V roce 1997 si však členové této jednotky sáhli na dno svých sil. Tehdy vyjeli evakuovat osoby z obce Široká Niva, kterou likvidovala ničivá povodeň. Hladiny se však prudce zvedly a hasiči zůstali v obci po celé tři dny odříznuti od světa. I tak dále pomáhali a rozváželi jídlo a humanitární pomoc lidem, kteří byli nejvíce postiženi.

Jaromír Kroutil