V odpoledních hodinách pátku třináctého profesionální a dobrovolní hasiči z okresu Bruntál prověřovali volnost nástupních ploch, průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost ke zdrojům požární vody.

V Bruntále prověřovali hasiči z profesionální stanice za asistence strážníků nástupní plochy. „Hasiči vyhodnotili průjezdnost komunikací k bytovým domům a přístupnost ke zdrojům požární vody jako plně vyhovující. Z čeho však neměli moc velkou radost je značení nástupních ploch a jejich využití,“ řekl vrchní inspektor požární ochrany bruntálské hasičské profesionální stanice Antonín Ušela.

U některých nástupních ploch zjistili, že vodorovné značení je zachováno, ale svislé se poněkud ztratilo. Na některých nástupních, tak jako v jiných větších městech, jsou problémy se zaparkovanými auty na nástupních plochách.

Neprůjezdné plochy v Krnově

Hasiči z místní profesionální stanice kontrolovali volnost nástupních ploch a přístupnost ke zdrojům požární vody. I letos při Dnu bezpečnosti zjistili problémy zejména s nástupními plochami pro požární techniku. Především proto, že plochy byly zablokovány parkujícími osobními vozidly. Průjezdnost příjezdových komunikací k bytovým domům se obešla bez větších problémů a zdroje požární vody byly pro potřeby hasičů vyhovující.

V Rýmařově prověřovali hasiči z profesionální stanice průjezdnost příjezdových komunikací k budovám a přístupnost ke zdrojům požární vody. Zdroje požární vody pro potřeby hasičů byly vyhovující. „Za to v některých ulicích v Rýmařově jejich průjezdnost kolísá,“ uvedl Antonín Ušela.

Týká se to ulic Hornoměstská, Nerudova, 1. máje, Dukelská a oříškem byl pohyb těžké techniky i po sídlišti Příkopy. Většinou hasiči nemohli projet kvůli parkujícím vozům.

Horní Benešov: nepoužitelné hydranty

Místní dobrovolná jednotka prověřovala průjezdnost příjezdových komunikací k místním bytovým domům, přístupnost a použitelnost zdrojů požární vody včetně požárních hydrantů nacházející se ve městě Horní Benešov a místní části Luhy.

Průjezdnost komunikací v šíři tří metrů domácí udržují. Zdroje požární vody uvedené v místním požárním řádu obce byly volně hasičům přístupné, nebyly u nich zjištěny žádné nedostatky. „Hydranty však ve městě nejsou pro hasiče použitelné. Hasiči zjistili, že jeden hydrant byl dokonce bez náhrady zrušen a některé podzemní požární hydranty byly zasypané zeminou,“ podotknul Ušela.

Místní dobrovolná jednotka prověřila ve Vrbně pod Pradědem přístup ke zdrojům požární vody. Vše bylo podle platných norem. Zato některými ulicemi, například Nové doby, měli problém projíždět, na komunikaci vedoucí ze Střelniční ulice na ulici M. Alše se vůbec kvůli vzrostlým stromům a úzké průjezdnosti nedostali.

Problémy jsou i v Břidličné

Problémy již začaly u hasičské stanice. Parkující osobní automobil v prostorách před stanicí i přes dopravní značení zákaz stání bránil v bezpečné manipulaci s těžkou požární technikou. „Při kontrole zdrojů požární vody byly zjištěny závažné nedostatky a to převážně v použití podzemních požárních hydrantů. Hydranty byly pro hasičské potřeby naprosto nepoužitelné, ale místní hasiči se s tímto problémem vypořádali po svém,“ sdělil Ušela.

Dobrovolní hasiči vzali krumpáče a lopaty a některé nevyhovující hydranty odkopali, aby byly použitelné. S podzemním hydrantem na ulici Dlouhá je neustále problém, protože buď přímo nad ním, nebo v jeho bezprostřední blízkosti parkují zaparkovaná osobní vozidla.

Místní dobrovolná jednotka prověřovala průjezdnost příjezdových komunikací k místním bytovým domům, přístupnost ke zdrojům požární vody určeným k hašení požárů. Hasiči po prověření zhodnotili stav jako naprosto vyhovující.

Hasiči umisťovali za stěrače vozů v rámci preventivně výchovné činnosti letáčky, aby poukázali a informovali nedbalé řidiče o jejich přestupkovém jednání. Při dalších kontrolách už hasiči tak mírní nebudou. Pokud zjistí, že označené nástupní plochy jsou pro potřeby hasičů nepoužitelné, budou nuceni tyto skutečnosti oznamovat Policii ČR.