Stolařský mistr Josef Selinger se 11. ledna 1885 sešel ve svém domě s jedenácti kamarády. Společně se rozhodli založit požární sbor v obci, který v dobách minulých slavil velké úspěchy. Činnost hasičského sboru pokračuje až dodnes.

Hasiči začali svoji dráhuse skvělou výbavou

Od prvního setkání dvanácti odvážných neuplynulo mnoho dní a ve Starých Heřminovech se rozhodla velká část obce pro založení požárního spolku. Dobrovolný hasičský sbor v Heřminovech spadal pod okresní družstvo hasičů v nedalekém Bruntále. Prvním velitelem jednotky byl jmenován důstojník v záloze Reinhold Bartel. Jeho zástupcem byl zvolen Adolf Weinmann. Dle dobových kronik se hasiči účastnili pravidelných školení a cvičení. Ta vedl Johan Gruss.

Kozlův hasičský počin - hlasujte zde.

Na svou dobu byla jednotka velice pokroková. V Olomouci si objednala novou hasičskou stříkačku a vybavení pro sedmačtyřicet mužů. Dvanáct mužů z výjezdové jednotky obdrželo helmy, lana a sekyry. Další nové vybavení tvořilo 200 metrů hadic.

O tom, že na své hasiče byla obec hrdá mluví oslava založení sboru, která se uskutečnila 25. května. Na ní se tehdejší požárníci objevili v kompletní sestavě. K dobré zábavě hrála kapela z Horního Benešova. Zábava dle kronikáře trvala až do ranních hodin a zakončena byla bálem v hostinci U modrých lvů. V roce 1886 nechala obec postavit novou hasičskou zbrojnici a v roce 1900 si nechala na zakázku vyrobit moderní požární vůz s žebříkem, hadicemi a požárnickými sekyrami.

Technika zastarala, ale duch staré slávy zůstává

O hasičích z bruntálského okresu čtěte zde.

Sbor požárníků ve Starých Heřminovech prošel po válce změnami. Většina ze starousedlíků odešla a noví osídlenci si založili v roce 1945 novou Požární jednotu. Jejími členy byli staří hasiči z Podbeskydské župy. Starostou byl zvolen Karel Žíla a velitelem Inocenc Žíla. Aktivních členů měla jednotka 28. Bohužel výstroj a výzbroj byla již v dezolátním stavu. Ale vypovídala o zlatých předválečných časech jednotky. V roce 1949 si hasiči opravili zbrojnici vlastními silami. Byla tehdy dle kronikáře narovnána věž a přistavena klubovna. Činnost Požární jednoty byla velmi dobrá. Byli získání mladí členové, kteří byli řádně vycvičeni, což dokázali v různých soutěžích.

I v nové době se hasiči ze Starých Heřminov nemají za co stydět. Zbrojnici nemají novou a ani technika není nikterak moderní, ale zato v nich dřímá duch dob starých. Podílí se proto nemalou měrou na kulturním a sportovním životě v obci. Mládežnické družstvo dosahuje výtečných výsledků na poli požárních soutěží. Všichni jsou tak spokojeni. A možná, že staré časy zase přijdou.

Kozlův hasičský počin
Není jednoduché číst v kronice a vidět, jak kdysi hasiči měli skvělé vybavení a v dnešní době internetu a technologických vymožeností nemá jednotka dobré zázemí. Obdivem však je, že dokáže fungovat na vysoké úrovni a vychovávat řadu hasičského potěru i v podmínkách náročných. Toto je Kozlův počin. Redakce doufá, že úděl hasičů ze Starých Heřminov brzy skončí a opět nastane zlaté období.

Jaromír Kroutil

Sbor dobrovolných hasičů ze Starých Heřminov se může pyšnit mládežnickým družstvem, které dosahuje výborných výsledků v hasičských soutěžích. Foto: Archiv dobrovolných hasičů