Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Karlova Studánka byl založen jako jeden z posledních předválečných sborů, dle kroniky, roku 1933. Jiné prameny uvádějí, že tzv. německá jednotka vznikla již roku 1931.

Kozlův hasičský počin - hlasujte zde.

Po odsunu němců po válce byl založen roku 1947 sbor nový, český. Zbor se tedy může pochlubit dlouhým trváním i historií. Jednotka byla primárně zřízena z důvodu ochrany místních dřevěných budov před požáry a jinými podobnými událostmi. Po svém založení sbor disponoval dle dobových pramenů dvaasedmdesáti členy, z toho padesát osm tvořili muži a mezi nimi nechybělo ani čtrnáct žen.

Požár Hubertusu přinesl nové vybavení

Dnes jednotku tvoří dvanáct členů různých věkových i sociálních skupin, pocházejících převážně z řad studentů, jak z vysokých, tak i ze středních škol. Vzhledem k poloze obce a malého počtu stálých obyvatel, je velice složité mít v jednotce větší počet lidí. Po revoluci prošel sbor i jednotka mnohými změnami.

Nejcitelnějším impulsem k obměně byl dnes snad již legendární požár hotelu Hubertus, kdy se jednotka dostala do povědomí dotačního systému, a tak začalo přidělování potřebného vybavení. V novodobé historii je velitelem jednotky a hlavním tahounem pan Martin Chuda, zástupcem pak Michal Macek.

Novou zbrojnici postaví. Bude i nová cisterna?

Současný vozový park výjezdové jednotky je tvořen pouze jedním výjezdovým vozidlem a to lehkým terénním automobilem UAZ 452 4x4, které je předěláno na vozidlo hasičské, určené do toho nejnáročnějšího terénu. V nejbližší době by mělo dojít k přesunu zachovalého cisternového vozidla Liaz CAS 25 do naší jednotky.

O hasičích z bruntálského okresu čtěte zde.

Na příští rok je snaha koupit cisternu úplně novou z dotací kraje a obce. Zároveň se v září započalo v Karlově Studánce se stavbou nové hasičské zbrojnice na Hubertuse, díky které bychom mohli konečně dostat zázemí hodné naší činnosti. Mezi další vybavení patří mimo jiné radiostanice, vysílačky, elektrocentrála, odvětrávací zařízení, plovoucí a kalové čerpadlo, motorové pily, dýchací technika atd.

„Naše jednotka má zhruba do dvaceti zásahů za rok, jde především o technickou pomoc, likvidace popadaných stromů, spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému apod. Kvůli absenci cisterny je bohužel zásahů méně. Poslední akcí je vyhledání a předlékařské ošetření zraněné osoby. Členové naší jednotky jezdí pravidelně na praxi k profesionálním hasičům do Rýmařova, s nimiž sloužíme celou denní směnu a sbíráme zde cenné informace a můžeme si vyzkoušet veškerou jejich techniku, tímto jim děkujeme za spolupráci,“ říká Michal Macek, zástupce velitele.

Kozlův hasičský počin:
„Napadá mě jeden případ,“ vzpomíná zástupce velitele Michal Macek a pokračuje: „Byl to první požár hotelu Hubertus v Karlově Studánce. V té době neměla naše jednotka žádnou jistotu existence, dlouho se přemítalo, zda ji udržet při životě nebo uložit k ledu. Došlo k již zmíněnému požáru. Naši hasiči byli na místě první, většina pouze v civilním oblečení, v kraťasech a pantoflích. Přesto ihned zahájili evakuaci hotelu, zahájili hašení a zároveň připravovali podmínky pro příjezd profesionálních kolegů. Jednotka si tím to zásahem získala uznání a prestiž a zároveň bylo rozhodnuto, že zůstane zachována,“ končí Macek.

Tomáš Marný