Hasiči z regionu se připojili k celorepublikovému Dni požární bezpečnosti. Namátkově zkontrolují nástupní plochy, průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost zdrojů požární vody, ve větších městech okresu.

Ví motoristická veřejnost, že je nejmenší průjezdná šířka vozovky pro průjezd zásahových vozidel třímetrová? A proč se vlastně podobné každoroční kontroly provádějí?

Hasičům stěžují zásah

V mnoha případech se na nástupních plochách určených pro požární techniku nacházejí zaparkovaná vozidla, která znemožňují v případě jakékoliv mimořádné události použití této vyhrazené plochy. Hrozí, že hřešící motoristé znemožní hasičům zásah a nebo ho alespoň oddálí a zkomplikují. To mohou ohrožení zaplatit majetkem, zdravím, ale i životem.

„Málokdo ví, že nástupní plochy jsou zřízeny u výškových bytových domů, kde například v případě požáru je potřeba využít výškovou požární techniku, žebřík, plošinu pro rychlou evakuaci osob či hašení,“ řekl vyšetřovatel bruntálských profesionálních hasičů Antonín Ušela. Nástupní plocha pro požární techniku je vždy označena dopravním značením, ať vodorovným či svislým. Někteří ale ani značky pravidelně nerespektují.

Míst ke stání je málo

Zejména sídliště jsou doslova zavalena odstavenými vozidly. V předchozích letech hasiči při kontrolách zjistili pokaždé porušení zákonu o požární ochraně, zjistili, že dojet včas k zásahu je do mnohých míst prakticky nemožné.

„Snad se zlepší skutečnost, že většina nástupních ploch pro požární techniku se uvolní pro svůj účel a nebudou využity tak, jak je v současné době využívána, tedy parkujícími osobními automobily,“ přál by si Antonín Ušela.

Vpátek podrobí hasiči kontrolám, tak jako vždy, také průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a prověří, jaká je dostupnost vody k hašení z veřejných zdrojů. Prověřování podlehnou zdroje požární vody zejména ty, uvedené v požárním řádu obce či města. „Jedná se převážně o podzemní či nadzemní požární hydranty, dále odběrná místa požární vody, rybníky, řeky, požární nádrže a podobně. Zde budou hasiči prověřovat přístupnost a volnost tohoto zařízení,“ prozradil Ušela.

Co je cílem kontrol

Hasiči chtějí v rámci Dne požární bezpečnosti upozornit na některé problémy, se kterými se sami potýkají, ale především chtějí upozornit širokou veřejnost na skutečnost, že tyto problémy se mohou dotknout i těch, kteří se ocitnou v tísni a budou potřebovat rychlou a profesionální pomoc.

Pomoc se neobejde bez využití některých zařízení, jako jsou nástupní plochy, průjezdnost komunikací a volný přístup ke zdrojům požární vody.