Od osmi hodin se mohli lidé z Krnova a okolí podívat do útrob hasičské zbrojnice, prohlédnout si výjezdovou techniku a také si ji vyzkoušet. V průběhu dne pak hasiči společně se záchranáři předváděli ukázky hašení různých tříd požárů a vyprošťování z havarovaného vozidla.

Zájemci se mohli také dozvědět spoustu užitečných informací o tom, jak se chovat při mimořádné události – v případě požáru, dopravní nehody a jiných nebezpečných situací, s nimiž se můžeme v běžném životě kdykoli setkat.

Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže a setkání s maskotem preventivního programu pro děti – dráčkem Hasíkem. „Jen během dopoledne jich přišlo z mateřských školek a základních škol kolem dvou set.

Mohly šplhat po žebříku a vyzkoušely si i hasičskou stříkačku, zkrátka se u nás pořádně vydováděly,“ řekl Dan Vítek, velitel jednotky dobrovolných hasičů. Program pak pokračoval až do pozdního odpoledne, kdy měli možnost zhlédnout veškeré ukázky i ti, kteří byli dopoledne v zaměstnání.

BARBORA KLEČKOVÁ