Galerie: Vodní dílo Nové Heřminovy

Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Letecký pohled po toku (vpravo nahoře obec Zátor) - současný stav. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Pohled na hrázový profil z levého údolního svahu po vodě - současný stav. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření. Vizualizace. Vodní dílo Nové Heřminovy po realizaci navrhovaných opatření.