Galerie: Komáří Vížka

Starobylou kapli sv. Wolfganga obklopuje hřbitov Goldammerův křížek hlídá rozcestí pod vrcholem Horský hotel a kaple jedním pohledem Kotelní jezírko září ve svahu hory Na vrcholu nás přivítá restaurace s hotelem a občerstvením Polní cesta se vine pastvinami k vrcholu Výhled od vrcholu na Teplice