V hodnotící zprávě o činnosti poukázal předseda TJ Olympia Bruntál Jan Urban na dobrou práci všech oddílů. Vyzdvihl vynikající reprezentaci především mladých atletů a fotbalistů, ale i velkou aktivitu všech členů při organizování sportovních akcí, mezi které patřily především Mezinárodní večerní běh Bruntálem a Běh naděje, Bruntálská kuželka ČASPV a Mezinárodní halový turnaj žáků a seniorů v kopané.

Kladně hodnoceny byly i mezinárodní styky všech oddílů s partnerskými městy v zahraničí, organizace plesu sportovců, tanečního večera a koncertu Meky Žbirky, ale i účast na turnajích a závodech doma i v zahraničí. Nejvíce sil stojí současné vedení klubu provozování umělého trávníku v Bruntále a sportovního areálu v Moravském Kočově.

Nejlepšími sportovci TJ Olympia Bruntál za rok 2010 se stali atleti Jakub Šesták a Michal Svoboda, medailisté a reprezentanti České republiky, kteří obdrželi z rukou představitelů tělovýchovné jednoty drobné dárky.

Předseda TJ Jan Urban poděkoval sportovcům i všem členům TJ Olympia Bruntál za vynikající reprezentaci klubu i města Bruntálu. Trenérům a vedoucím kolektivů pak za výchovu mladé generace. Valná hromada schválila starý i nový, vyrovnaný rozpočet a plán sportovních i společenských akcí na rok 2011, mezi těmi by neměly chybět všechny tradiční akce.

-ju-