„Bude využíváno jako rezervní tréninková plocha pro hráče Jiskry Rýmařov, ale bude k dispozici také amatérským sportovcům a široké veřejnosti. Částka činí přibližně devět milionů korun,“ uvedl František Čermák, vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje.

Regionální rada Moravskoslezsko podpořila realizaci 51 projektů, které se zabývají modernizací školské a volnočasové infrastruktury. Schválená dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je 427 milionů korun.

Obyvatelé města Rýmařov se mohou těšit i na další zájmové činnosti a obnovu chátrajících budov. „Celkově bude uvolněno přibližně 45 milionů korun na investice pro Středisko volného času,“ upřesnil František Čermák.

Tomáš Gregor