Zúčastní se ho všichni kmenoví rozhodčí a delegáti OFS Bruntál a také všichni noví zájemci o zařazení na listinu rozhodčích. Program semináře: 15.50 – 16.00 prezentace, 16.05 – 16:10 úvod, 16.10 – 16.20 vystoupení předsedy VV OFS Bruntál nebo členů odborných komisí, 16.20 – 17.20 změny pravidel fotbalu, 17.30 – 17.40 aktuální témata fotbalu a vyhodnocení SR 2018/2019, 17.50 – 18.30 fyzické testy. Rozhodčí, kteří mají jakékoliv finanční závazky vůči OFS Bruntál (pokuty apod.), je uhradí nejpozději v den semináře (možno uhradit p. Pohankovi na semináři), v opačném případě nebudou vůbec nasazeni do podzimní části 2019.

(šim)