Přetěžkého úkolu se ujali v závěru letošního roku sportovci TJ Olympia Bruntál a odboru školství, kultury a sportu města. V nultém ročníku zajímavého projektu chtěli přiblížit Vánoce na bruntálském náměstí veřejnosti a zavést tradici setkávání občanů v době vánoční atmosféry právě v centru města u vánočního stromu.

„Přiznám se, že mám z toho smíšené pocity. Na jedné straně se objevil obdiv nad tím, že někdo s takovou myšlenkou přišel, na druhé straně kritika lidí. Co jste to naslibovali, kde máte ty stánky, a podobně. Všechny nás to moc zamrzelo, protože u této kritiky se nikdo neptal na příčiny,“ řekl předseda Olympie Jan Urban.

Co se tedy podařilo a co ne?

Co se týká kultury, bylo to sice trošku chudší, myšleno každý víkend jen dvě až tři vystoupení, ale ti, kteří vystoupili, sklidili velký obdiv. V tom chladu totiž nebylo co závidět. Z důvodu nemoci nám vypadlo jedno vystoupení a jedenkrát nám vypadlo ozvučení. Navíc ale byly mažoretky a tak myslím, že na první pokus jsme to zvládli.

Problém byl ale se stánkaři, ne?

Vánoční stromky se prodávaly u supermarketů a tak na náměstí nikdo nechtěl. Totéž platilo o rybách. Měli jsme nasmlouváno osm stánkařů s vybraným vánočním zbožím. Jakmile se ale dozvěděli že budou na volném prostranství a ne v domečku, na poslední chvíli se omluvili či vůbec nepřijeli. Stánkaři zůstali nakonec dva a tak svůj úkol splnila se stánkem jen Olympia. Svařené víno, grog i punč, perníčky a vánoční cukroví byly po celou dobu vždy k dispozici, a tak alespoň toto se setkalo s velkým ohlasem, a naše děvčata z odboru ČASPV zaslouží poděkování.

Na Štědrý den se vydávala zdarma polévka a cukroví…

Ano, toto se podařilo na sto procent. Jídelna Františka Fojtů nám připravila 20 litrů skvělé hrachovky a děvčata z ČASPV výborné cukroví. Na náměstí se objevilo v odpoledních hodinách víc jak stovka lidí a měli jsme z toho příjemný pocit. Někteří občané dostali polévku i cukroví ještě sebou a myslím, že jsme jim připravili trošku důstojnější Štědrý večer než by sami měli. Trošku mne ale mrzí, že se na výdeji polévky neobjevil nikdo z představitelů města.

Jak tedy celou akci hodnotíte?

Když jsme s Vláďou Jedličkou s touto myšlenkou přišli, měli jsme lepší představy. Ale Bruntál je Bruntál. Lidé tu moc tradice moc nedrží a řeknu Vám, že i tu polévku se někteří procházející báli ochutnat. Stydlivost, trapnost, neznalost? Nevím. Snad to byla první vlaštovka a za rok bude na náměstí víc stánků, kultury a lidí. Pořadatelé se z mnoha věcí poučí. Vím už dnes, že v rozpočtu města na rok 2009 jsou dřevěné stánky a to bude úplně o něčem jiném. Lidé to dokáží. Vždyť na rozsvícení stromku bylo plné náměstí a na Běhu o kapra v neděli, se sešla víc jak stovka lidí. Víte, kritizovat je snadnější než konat. Já mám z této akce dobrý pocit, ať si každý říká co chce. Stálo to moc času a toho je obzvlášť v době Vánoc málo. Olympia měla v prosinci otevírání umělé trávy. Mezinárodní turnaj žáků v kopané, mezinárodní turnaj mužů v kopané, Běh o vánočního kapra a přesto do toho šla. Přesto to moc lidi neocení. A myslím si proto, že dík zaslouží odbor kultury města, účinkující i moji sportovci z TJ Olympia Bruntál, že přišli s něčím, co našemu městu mnoho let chybělo.

Ted Mosby