Otevřený dopis výkonnému výboru fotbalového oddílu jsem nepsal proto, abych diskreditoval jeho jednotlivé členy, ale proto, aby byla členská základna patřičně informována o tom, co se ve Slavoji děje. Jestli bývalý pan předseda a výkonný výbor považuje poskytování informací bez jejich „autorizace“ za trestné, nechám na posouzení každému, kdo o záležitost projeví zájem.

Na schůzce s hráči A mužstva místopředseda prohlásil, že důvodem odvolání mojí osoby a asistenta je malý počet bodů. Na moji otázku, proč nerealizoval příchod posil pro A mužstvo dle návrhu trenéra před sezonou, místopředsedova odpověď zněla, že „za všechno může bývalý manažer pro dospělé“, a také, že „za Bruntál nikdo nechce hrát“ (ať už z pracovních či finančních důvodů). Podotýkám, že z ekonomického hlediska byli vytipovaní hráči pouze z Bruntálského regionu, tedy z Rýmařova, Břidličné, Malé Morávky.

Mé žádosti o uvedení jmen hráčů, o kterých místopředseda zákulisně rozšiřuje a předseda veřejně píše, že nechtějí trénovat pod mým vedením, pánové nevyhověli. Údajným důvodem našeho odvolání je podle bývalého předsedy „uklidnění situace“, nikoliv výkonnost týmu a počet bodů, přičemž jakou situaci je třeba uklidnit, již bývalý předseda nespecifikoval.

Můj postoj k rozhodnutí výboru byl proto odmítavý, protože podobných rozhodnutí již padlo mnoho a vždy bez valného efektu. Pokud by si to však hráči přáli, byl jsem ochoten skončit okamžitě. Většina z nich si ale na celou situaci utvořila vlastní názor a toto řešení odmítla a následně také přivezli bod za remízu z Oldřišova.

Během následujícího týdne vedení klubu vyvíjelo na jednotlivé hráče nátlak, který vyvrcholil po pátečním tréninku výhrůžkami, že pokud nezmění svůj názor, bude jim pozastavena činnost v oddíle, ba dokonce, že si nezahrají do konce soutěžního ročníku (paradoxní přitom je, že si na tuto černou práci najali bývalého hráče Slavoje zvučného jména). Chápu jednotlivé hráče, kteří ovlivňování podlehli, protože chtějí hrát a vedení klubu je jim lhostejné. O to více si cením kapitána mužstva, který si za svým názorem stojí.

Závěrem bych se rád vrátil k několika sporným bodům, které budu komentovat nejlépe tím, že si je dovolím připomenout.

Bývalý předseda výkonného výboru prohlásil, že na funkci časově nestačí, protože má dvě časově náročná zaměstnání, ale přesto ve výkonném výboru zůstává.

Statutární zástupce výkonného výboru je zodpovědný za podpisy ekonomických smluv, ale „není zodpovědný za chybná rozhodnutí“.

Podle bývalého předsedy je také zvelebení areálu výsledkem jeho projektu zaměstnanosti z úřadu práce, a ne dobrovolné aktivity rodičů mládežníků.

Od místopředsedy jsme se několikrát dozvěděli, že po dobu své působnosti nepodepíše žádnou smlouvu s Olympií Bruntál, tu však podepsal spolu se čtyřmi členy výkonného výboru, přičemž bývalý předseda disponuje dvěma hlasy.

Statutární zástupci také tvrdí, že podmínkou sloučení bylo přihlášení B mužstva do I.A třídy, ve Smlouvě o sloučení se Starým Městem tato skutečnost však není uvedena a na MSKFS písemná podoba není také.

Jestli má být svobodné vyjádření názoru a konstruktivní kritiky konfrontováno mafiánskými způsoby komunikace, tak ať je to začleněno do oficiálních Stanov FC Slavoj-Staré Město, o.s. tak, aby tak měl každý možnost diktovat své názory.

Na základě těchto a dalších skutečností jsem se rozhodl po dobu činnosti stávajícího výkonného výboru rezignovat na svoji práci pro Slavoj Bruntál. Výkonný výbor má nezadatelné právo volit a odvolávat trenéry podle svého uvážení. Otázkou zůstává, zda se jedná o správné lidi na správných místech.

Tímto přeji svým nástupcům a hráčům hodně štěstí v nadcházejících zápasech.

Jan Jedlička