Jak vlastně vznikla spolupráce krnovské školy s touto německou firmou? Tato drážďanská firma vyhrála výběrové řízení na opravu varhan ve městě Zittau a shodou okolností se na rekonstrukci tohoto nástroje podílejí rovněž žáci krnovské varhanářské školy. Na základě těchto kontaktů byli budoucí varhanáři z Krnova pozváni do Drážďan v rámci akce Zachování varhanní hudby pro budoucí generace.

„Ve firmě Jemlich Orgelbau nás už očekávali a hned nás pozvali na prohlídku. V jejich předváděcí místnosti jsme viděli jako vzorek jejich práce dva varhanní pozitivy, na které jsem si hned zkusil zahrát. Čekaly nás i další ukázky výroby a oprav varhan prováděné touto německou fi rmou. Zajímavá byla například jejich porcelánová zvonkohra," zavzpomínal na přijetí v Drážďanech Filip Harant, který v Krnově studuje obor stavba varhan.

Budoucí varhanáři z krnovské školy si postupně prošli všechny dílny, podívali se, jak se odlévá plech na kovové píšťaly, a sami si pod dohledem německých varhanářů vyzkoušeli, jak se pájí píšťaly. Výsledek jejich práce osobně zkontroloval vedoucí a majitel firmy Ralf Jemlich.

„Někteří spolužáci dokonce byli za svůj výrobek pochváleni. Ještě ten den jsme s vedoucím firmy absolvovali prohlídku historického centra Drážďan a známé turistické památky. Mně se v Drážďanech splnilo životního přání, protože v našem programu byla i návštěva známých barokních varhan slavného severoněmeckého varhanáře Gottfrieda Silbermanna. Navštívili jsme i největší varhany v Drážďanech," dodal Filip Harant, který si užil rovněž památné varhany v dómu ve Freibergu se zasvěceným komentářem odborníka z firmy Jemlich.

„V tomto dómu jsou dokonce dvoje varhany. Měli jsme možnost si prohlédnout všechny zákoutí varhan, což je výborná didaktická pomůcka pro pochopení provázanosti některých systémů. Na varhany jsem si zde s chutí zahrál," doplnil Filip. Pro krnovské studenty varhanáře byl připraven také varhanní koncert v chrámu Evangelische Lutheran Petrikirche.

Poslední den pobytu v Drážďanech zhlédli dosud největší varhany se značkou Jemlich z roku 1963. Je to dílo již páté generace varhanářů firmy Jemlich. „Hlavní pro nás samozřejmě byly varhany, ale samozřejmě jsme si nenechali ujít ani příležitost pokochat se výhledem na Drážďany z věže nebo si prohlédnout v muzeu obrazy známých malířů.

Když jsme odjížděli z Drážďan, v duchu jsem si řekl: Díky za tyto zážitky! Není totiž důležité, co všechno jsem si vyfotil, ale co jsem si odnesl v srdci jako vzpomínku," uzavřel student prvního ročníku Filip Harant.