„Situace v klubu je natolik vážná a kritická, že nám nezbývá nic jiného, než touto formou vyjádřit svůj protest a nesouhlas s počínáním výkonného výboru,“ vysvětlili v úvodu.

Ve čtrnácti bodech dopisu především kritizují různé kroky vedení oddílu, například nevýhodnou dohodu o umělém trávníku s Olympií. „Oddíl měl jít nahoru, měl být silnější, ale víceméně je tlačen do umělého krachu,“ vysvětlil trenér Jan Jedlička. „Komunikace s vedením je mizerná, je to tlučení prázdné slámy jako někde v parlamentu,“ dodal. Fotbalové kluby Starého Města a Slavoje se sloučily letos v květnu. „Myšlenka to byla dobrá, ale realizace špatná. Staré Město bylo odtrženo i přesto, že si to široká obec nepřála,“ řekl Jedlička.

Bruntál se po sedmi kolech krajského přeboru krčí na chvostu soutěže. „Pokud na zápasy chodíte a jste fotbalovými odborníky, uznáte, že přestože se kluci hodně snaží, bez patřičného doplnění mužstva je tato soutěž na hranici jejich možností,“ zaznělo také v otevřeném dopise. Představitelé klubu Pavel Kubeša a Jiří Marada se k situaci zatím blíže nevyjádřili. „Obsah dopisu neznám, takže nemohu reagovat,“ vysvětlil Kubeša.

Plné znění Otevřeného dopisu předsedovi a členům výkonného výboru FC Slavoj Bruntál-Staré Město, o.s.
Vážení pánové, nebývá zvykem, aby trenéři mužstva veřejně kritizovali práci a jednání výboru, který si je na trénování najal. Ale situace v klubu je natolik vážná a kritická, že nám nezbývá nic jiného, než touto formou vyjádřit svůj protest a nesouhlas s počínáním výkonného výboru.
Po převzetí vedení FC Slavoj Bruntál byla Vámi nejen ústně, ale i písemně deklarována péče o sportovní a hospodářský rozvoj fotbalu Slavoje, což je také zakotveno i ve stanovách oddílu. Jestliže jste tak činili v dobrém úmyslu nebo zištně, je otázkou nejen Vašeho svědomí, ale otázkou i pro celou širokou obec příznivců Slavoje, která Vašemu počínání fandila.
Pokud je vaše svědomí čisté, odpovězte prosím nám i veřejnosti na tyto otázky:
1. Proč předseda klubu vědomě překračuje svoje pravomoci dané organizační směrnicí č.2/2007 a zadává finanční zakázky pro oddíl vyšší než 1 000 Kč bez výběrového řízení a teprve zpětně si je nechává schvalovat výkonným výborem?
2. Proč předseda klubu přijal z úřadu práce tři pracovníky jako manuální správce hřiště, když tuto funkci doposud zastával pouze jeden člověk a ve větším rozsahu práce?
3. Proč předseda tvrdí, že tyto lidi zaplatí úřad práce a jako statutární zástupce oddílu nezajistil jejich řádné zaplacení z ÚP a mzda jim musela být zaplacena z pokladny oddílu? Finanční ztráta oddílu je 27 000 Kč, tato částka již nebude vrácena oddílu zpět.
4. Proč předseda spolu s místopředsedou přihlásil do soutěže A třídy B mužstvo, přestože věděli, že na to Slavoj nemá dostatečný počet hráčů?
5. Zaplatí MSKFS pokutu 30 000 Kč za odstoupení ze soutěže Slavoj nebo ten, kdo to zavinil?
6. Proč v lednu a červenci T. R. spolu s místopředsedou nezajistil kvalitativní doplnění A mužstva dle návrhů trenéra?
7. Proč jste dovolili, aby uprostřed sezony byl prodán do Rýmařova hráč A mužstva bez patřičné hráčské náhrady a bez souhlasu trenéra?
8. Proč předseda svým neprofesionálním vedením schůzí výkonného výboru zametl pod stůl vyřešení nečitelného účetnictví v hospůdce Slavoj?
9. Proč předseda navrhuje výkonnému výboru zcela nevýhodnou (i z pohledu laika) dohodu o umělé trávě s Olympií Bruntál, kterou „vytvořil“ sám? Na poznámku, že smlouva je neprůhledná a nevýhodná pro Slavoj cynicky odpověděl, že když na to nebudeme mít, tak umělou trávu Slavoj nebude používat.
10. Proč vytvoření smlouvy nebylo zadáno nestrannému a fundovanému právníkovi?
11. Proč předseda vytváří vlastní Volební řád oddílu a protinávrhy pohrdavě odmítá?
12. Jak bude řešena současná nepříznivá finanční situace oddílu, kdy není na zaplacení dopravcům a nákup uhlí pro vytápění restauračního zařízení a kabin hráčů?
13. Proč ještě předseda setrvává ve své funkci, přestože několikrát prohlásil, že na tuto práci již nemá dostatečný časový prostor?
14. Není důvodem jeho setrvání ve funkci pouze ovlivnění výkonného výboru a podpis nevýhodné smlouvy pro Slavoj ve prospěch Olympie? Pánové ve výkonném výboru oddílu, pokud jste ti správní lidé na správném místě, zajisté pro Vás nebude velký problémem na tyto otázky pravdivě nám i veřejnosti odpovědět. Vážení čtenáři a příznivci Slavoje Bruntál, tento otevřený dopis není v žádném případě omluvou za neuspokojivé výsledky A družstva a tím i za naši práci. Pokud na zápasy chodíte a jste fotbalovými odborníky, uznáte, že přestože se kluci hodně snaží, bez patřičného doplnění mužstva je tato soutěž na hranici jejich možností.
Jan Jedlička a Karel Stefanovský