Úřad proto oslovil energetické společnosti i veřejnost, aby se do přípravy nové koncepce zapojili svými připomínkami přes jeho webové stránky. Změny ovšem také proto potrvají delší dobu, ne měsíce, ale roky. „Součástí koncepce je harmonogram, podle kterého by měla být úprava sazeb dokončena do roku 2028,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček s tím, že změny se budou zavádět postupně.

Spoření - Ilustrační foto
O spoření je větší zájem. Dohnat inflaci ale zvládají jen fondy

V potaz se bude brát jak vývoj v oboru, který byl zejména v posledních měsících nebývale překotný, tak i úpravy zákonů. Ty jsou totiž nezbytně nutné. „Současná legislativa je mnohdy starší než dvacet let, s novými technologiemi proto nemohla počítat,“ vysvětlil Trávníček. Týkat by se měly například velkých bateriových úložišť, která nyní mohou legálně fungovat jen jako součást výroby elektřiny. Kdyby je bylo možné použít i pro vyrovnávání odchylek v energetické soustavě, snížily by se náklady.

Firmy zaměřené na moderní energetiku plánovanou změnu vítají. „Jasná a předvídatelná tarifní struktura má šanci zatraktivnit výstavbu střešních systémů fotovoltaických elektráren a podpořit tak bezpečnou a soběstačnou energetiku,“ uvedl Jaroslav Kříž ze společnosti Solek Solární systémy. „Pro aktivní spotřebitele, kteří uvažují i o provozu vlastních zdrojů, tedy samovýrobce i komunitní energetiku, to může znamenat vzpruhu,“ potvrzuje analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Zatímco zastaralé tarify by tak podle něj mohly být zrušeny, naopak očekává zavedení nových. Zejména kupříkladu pro nabíjení elektromobilů.

Spravedlivější sazby

Také podle spotřebitelské organizace dTest by změna distribučních sazeb měla pomoci těm, kdo se chtějí s nynějším prudkým nárůstem cen energií vyrovnat aktivně, třeba vlastními fotovoltaickými panely. Ředitelka dTestu Eduarda Hekšová však doufá, že nové sazby budou spravedlivější než ty dosavadní. „Cena energií se sice odvíjí od odběru, avšak regulovaná část, která slouží k úhradě nákladů na provoz a rozvoj elektrizační soustavy, již výši odběru příliš nereflektuje,“ vysvětlila Hekšová. „Nové tarify by měly nově odrážet odběr právě i v této regulované části a tím vést k větší spravedlnosti,“ uvedla.

První chytrá vesnice roste v jihomoravských Starovicích. Kombinace fotovoltaiky a tepelných čerpadel se má postarat o úsporu energií.
Komunitní energetika: Odvážní starostové ušetří peníze obyvatelům svých vesnic

Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že by nový tarifní systém měl zákazníky více motivovat k úsporám. V případě, že by se jako hledisko bral příkon hlavního jističe, by na to podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha mohly doplatit například malé domácnosti samoživitelů a seniorů. „A hlavně by to méně motivovalo k úspoře. I kdyby si schválně instalovali úsporné spotřebiče a více šetřili elektřinou, nemělo by to požadovaný efekt,“ obává se Koželouh.

Hledisko úspor je zásadní také pro Hekšovou. „Apelujeme na to, aby ceny byly přehledné a snadno porovnatelné. Spotřebitelé tak budou díky transparentnosti více motivováni k úsporám,“ prohlásila. Úřad zřejmě na tyto návrhy bude slyšet. „Nové sazby budou cílit na spravedlivější rozdělení úhrad podle skutečných nákladů,“ dodal Trávníček.