Projekt za pětatřicet milionů korun má být hotový až na konci června. Důvodem zdržení byla úprava té části projektu, která se zabývá vrácením toku do koryta potoka. „Po dokončení prací tak vznikne v okolí mostu drobná souvislá vodní plocha,“ popsala vedoucí projektu Kateřina Korandová s tím, že slavnostní otevření za účasti se chystá na 13. července.

Lokalitu lidem přiblíží i nově zbudovaná naučná stezka se sedmi zastaveními. „Půjde o šest infopanelů a jedno odpočinkové místo. Součástí projektu je také vydání brožury o významu místa. Ta bude pro všechny zájemce dostupná zdarma v Turistickém informačním centru Mikulov po otevření mostu. Připravujeme i sekci o Portz Inselu, která bude součástí webových stránek města Mikulov,“ sdělila Korandová.

Při náročné opravě mostu s patnácti cihlovými oblouky narazili stavaři na řadu překvapení. „Objevili jsme například původní vápencovou dlažbu,“ poukázal Josef Hromek, který má v Mikulově na starosti památkovou péči.

Dlažbu nechali památkáři opravit a z důvodu ochrany ji skryli pod mlatový povrch. „V obloucích a spodní části mostu jsme zjistili také četné trhliny, které bylo nutné staticky zajistit. Výrazněji poškozené byly i kamenné pilíře mostu, proto bylo nutné chybějící kameny nově zhotovit a doplnit," uvedl Hromek.

Historický most kdysi tvořil jedinou přístupovou cestu k letohrádku nacházejícímu se na ostrově Insel uprostřed Nového rybníka. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území v minulosti značně utrpěla. Zvláště v období po druhé světové válce, když se nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou. Proto jsme se ho rozhodli uvést do původní podoby, upravit i okolní krajinu, a propojit tak české a rakouské příhraničí,“ přiblížil starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Stavební práce na projektu Portz Insel započaly v dubnu loňského roku. Kromě Mikulovských se na projektu podíleli i Sedlečtí a Drasenhofenští z druhé strany hranice.