Všech šest nových učeben se nám líbí, baví nás a hlavně dobře fungují. Plně využíváme učebnu fyziky, obě počítačové učebny, odbornou učebnu cizích jazyků, anglický klubík i naši obzvlášť oblíbenou cvičnou kuchyňku. Všechny učebny jsou totiž koncipovány tak, že kromě jejich primárního účelu zachyceného v názvu jsou plně multifunkční a můžeme v nich realizovat celou řadu vzdělávacích a zájmových aktivit.

Využíváme je jak ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, tak v oblastech Matematika a její aplikace, Informatika, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, ale i v oblasti Umění a kultura, tedy všude. Díky dostatku volných odborných učeben můžeme také realizovat řadu kroužků a zájmových aktivit, které jsme si dřív nemohli dovolit, protože se nebylo kde setkávat.

Po roce provozu je jasné, že starosti, nervy a peníze pojené s realizací těchto projektů (a nebylo jich málo, hlavně těch nervů!) se nám vyplatily. Proto také s velkou netrpělivostí čekáme, jestli se nám podaří získat prostředky na poslední velký projekt zaměřený na oblast odborných učeben. Pokud vše klapne, přibydou další čtyři a naše odborné zázemí bude mimořádně kvalitní. Tak nám držte palce.

Autor: Marcela Žáková, ředitelka ZŠ Bruntál, Jesenická 10