Expozice ukazuje propojenost přírody a lidské činnosti v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Příroda odjakživa působila na lidský život a způsob obživy, ale také lidská činnost ovlivňovala a nadále ovlivňuje beskydskou přírodu. Stálá expozice provází návštěvníka způsobem, jakým lidé do hor míří - od města a městského života, až po nejčistší přírodu,její vývoj a ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z naší historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. Interaktivní expozice získala ocenění za Nejlepší turistický počin za rok 2019 v rámci Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Navštívit ji můžete celoročně dle otevírací doby muzea.

Více informací naleznete na wwww.muzeumbeskyd.com.

Karolina Sekerášová