Průvodkyní na naší cestě se nám stala paní Marie Švehlová, která pracuje na infocentru elektrárny a samotnou elektrárnou reálně provádí. Tím pádem ji opravdu důkladně zná. 

V úvodu zazněly základní informace o společnosti ČEZ a následně jsme se již vrhli na samotné seznámení se s chodem Temelína. Po dnešku tak již žáci ví více o provozních i technických parametrech této jaderné elektrárny. Ví, proč leží blízko vydatného vodního zdroje, kolik zaměstnává pracovníků nebo že pokryje cca 20% celkové roční spotřeby EE v České republice. A dalších zajímavých informací zaznělo opravdu hodně. 

Výborné bylo také to, že žáci mohli kdykoli v průběhu prohlídky klást doplňující dotazy a také si zasoutěžili o drobné ceny. Naši deváťáci se toho nebáli a rozhodně neudělali sobě ani škole ostudu, za což jsem jako vyučující opravdu rád. 

Michal Brunclík,
vyučující fyziky na Základní škole Krnov, Žižkova 3