Fotografie pro výstavu zpracoval pan dr. Arkadiusz Szymczyna, autor Alba hlubčických rodin, ve kterém jsou i články o volyňských Češích a jejich fotografie. Kresovjané, jak si Poláci z Volyně říkají, věnují volyňským Čechům ve svých publikacích velice sympatickou pozornost.

V sobotu 7. května se uskutečnilo při příležitosti této výstavy setkání volyňských Čechů a jejich potomků a přátel, kterého se za polskou stranu zúčastnilo 8 lidí z Glubczyc v čele s Edwardem Wołoszynem a Kazimierzem Naumczykem. Dále zde byli i hosté z jiných regionů SČVP, například z Vyškova, ale především členové z našeho Moravskoslezského regionu.

Velice srdečně všichni přivítali Tatjanu Litvinu, předsedkyni sdružení volyňských Čechů v okresním městě Rivne na Volyni, která v současné době žije a pracuje v Ostravě, poté co organizovala příjezd prvního autobusu uprchlíků z ukrajinských obcí, kde dříve pobývali volyňští Češi. Přítomné také pozdravila paní MVDr. Pavla Löwenthalová za KDU-ČSL, která vyjádřila podporu takovýmto aktivitám.

Setkání proběhlo ve velice milé atmosféře, velký dík patří paní ředitelce Mezerové z krnovského muzea za možnost uspořádání této výstavy a spolupráci s ředitelkou hlubčického muzea paní Barbarou Piechaczek, odkud byly exponáty zapůjčeny.  Po prohlídce výstavy si všichni přítomní rádi popovídali a zavzpomínali při skleničce vína nebo u podávané kávy. Samozřejmě jsme si s polskými přáteli slíbili, že se budeme i nadále často setkávat.

Zvláště v této době je důležité vzájemné přátelské setkávání a to je i jeden z cílů Sdružení volyňských  Čechů. Zároveň se tak udržuje v historické paměti kulturní, hospodářský a společenský přínos někdejšího českého obyvatelstva na Ukrajině v 19. a 20. století, jejich pracovitost, statečnost a houževnatost při budování nového domova v cizině.

 

Dagmar Dohnálková, předsedkyně Moravskoslezského regionu