12. května 2021 jsme byli asi podesáté zaplaveni při přívalovém dešti. Jelikož náš domek se v Bohušově na Osoblažsku nachází pod lesními a polními pozemky, voda s sebou vždy přináší větve, listí, pařezy a hlavně spoustu bahna. Jsme už s manželem za těch deset let vyčerpáni nejen úklidem nepořádku, který po vodě zůstane, ale také prožíváním úzkosti při každém větším dešti.

Proto jsme byli velmi vděční Obecnímu úřadu v Bohušově a milým spoluobčanům, kteří nám pomohli. Paní starostka Jarmila Schnaubeltová uvolnila „rychlou rotu“, pan David Dub poskytl své pracovníky a kontejner. Bezprostředně přišli pomáhat i další lidé z obce - místní kněz Jan Mazur, pan Radek Škulavík ze sousedství, manželé Ondřej a Jana Dokoupilovi, manželé Marcela a Daniel Vaculovi s dcerami Hankou a Martinou, paní Ludmila Schaffartziková a Jiřina Johnová, náš vnuk David Čevela, pan Marek Michalica, který navíc se svou manželkou poskytl odvoz do Krnova.

Chceme tímto vyjádřit všem vděčnost a poděkování nejen za fyzickou pomoc, ale i slova podpory, útěchy a za modlitby.

František a Božena Čevelovi,793 99 Bohušov č. 75