Poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné se nachází nad městem Krnov na jeho jihovýchodním okraji - na takzvaném předním cvilínském kopci - ve výšce 439 metrů nad mořem. Cvilínská poutní svatyně je význačným duchovním centrem Slezska.

Zdroj: Jiří Baran

Něco málo z historie
Dávná historie poutního místa je opředena pověstmi sahajícími až do doby vlády Přemysla Otakara II., kdy zde měl být uctíván obraz Panny Marie Sedmibolestné, umístěn na dřevěném sloupu. Dnes na tomto místě stojí dřevěný sloup, pocházející z roku 1635.

Na místě původního dřevěného kostelíka Povýšení sv. Kříže a Panny Marie Bolestné byl v letech 1722 - 1728 postaven barokní kostel. V roce 1786 byl však z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen ke zboření. Zachránili jej čtyři krnovští měšťané, kteří jej za 406 zlatých koupili.

V roce 1865 zachvátil kostel mohutný požár a zničil šindelovou střechu i věže. Za dva roky byl opraven. Během válečných událostí v roce 1945 byla zničena levá věž i vzácné fresky. Pod vedením představeného minoritů P. Šebestiána Vavrečky OFMConv. byl kostel obnoven a znovu vysvěcen v zaří roku 1947. V době komunismu bylo poutní místo spravováno diecézními kněžími. Minorité jej převzali v roce 1994.

Začátek prázdnin patří každoročně na Cvilíně Františkánské setkání mládeže. Více k této akci najdete zde
V bezprostřední blízkosti kostela najdeme památnou lípu, a to asi 250 metrů od kostela.

Vrch Cvilín s poutním kostelem Panny Marie SedmibolestnéVrch Cvilín s poutním kostelem Panny Marie SedmibolestnéZdroj: Jiří Baran

Křížová cesta
V okolí kostela najdete třináct menších empírových kaplí z počátku 19. století, které tvoří křížovou cestu a jedna velká barokní kaple je z roku 1729. V roce 2007 - 2008 došlo k opravě souboru kaplí křížové cesty okolo kostela Panny Marie Sedmibolestné. Investorem rekonstrukce drobných sakrálních staveb je Město Krnov, které je také vlastníkem pozemků a kaplí. Na projekt přispěl Moravskoslezský kraj, občané a firmy Krnova. Do opravených kaplí se také vrátily výjevy křížové cesty, které v nich byly až do 80. let 20. století. Malby přečkaly obě světové války i komunismus, ale neodolaly zlodějům barevných kovů, krátce po sametové revoluci. 

Velká barokní kaple je z roku 1729Velká barokní kaple je z roku 1729Zdroj: Jiří Baran

Od 3. května 1958 je kostel zapsanou nemovitou památkou České republiky a v roce 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Zdroje:
Diecéze Ostravsko - Opavská - dostupné zde 
Turistické informační centrum Krnov - dostupné zde