Při bojích na Dukle Pavel Miller utrpěl vážná zranění. Po rehabilitaci v krakovské nemocnici se ihned zapojil do osvobozovacích bojů, tentokrát v polské armádě. Přo osvobození velkého koncetračního tábora ve východním Polsku, mohl na vlastní oči uvidět hrůzy fašistických zvěrstev.

Vojska polské armády poté dobila Varšavu, celé Pomořansko a svůj vítězný boj zakončila až v Berlíně. Po osvobození a propuštění z armády se Pavel Miller přestěhoval do Horního Benešova. Žil zde až do své smrti v roce 1993. Je pochován na místním hřbitově.

Není malých hrdinů, všichni jsou a budou velikáni, všichni ti, co se zasloužili o naší svobodu.

Autor: František Zapletal