Součástí této rekonstrukce byla i nová výmalba, kterou v letech 1899-1900 provedl krnovský malíř Anton Raida.

Anton Raida (narozen 1856, datum úmrtí není známo) působil jako malíř pokojů a kostelů a restaurátor, ale maloval též závěsné obrazy. Je autorem obrazu Ukřižování (1886) na fasádě hřbitovního kostela Povýšení svatého Kříže v Krnově (ve třicátých letech byl přemalován jeho synem Fridrichem, v sedmdesátých letech zalíčen), restauroval též dekorativní fresky (1886) v kostele minoritů v Krnově. Byl aktivním členem Muzea živnostenského spolku, který soustřeďoval svůj zájem především k řemeslu a umění.

Zajímavý je také osud vitráží

Původní vitráže u sv. Martina vyrobila firma Richard Schlein, Zittau (Žitava, město v saské části Horní Lužice, Německo) ve své nové pobočce v Hrádku nad Nisou č. p. 163 (Kunstwerkstätte Richard Schlein, Grottau i. B.).

Vitráže Richarda Schleina byly na vysoké umělecké úrovni a zdobí celou řadu kostelů a veřejných budov v Čechách i na Moravě. Na výrobu vitráží se používalo starožitné sklo, okna byla před montáží testována na vodotěsnost. Na své vitráže poskytovala firma standardně desetiletou záruku.

Do dnešních dnů se z této doby dochovala pouze vitráž na kůru za varhanami se zobrazením sv. Cecílie (patronka hudebníků), která byla v roce 1989 opravena uměleckými sklenáři P. Kolínským a P. Dvořákem z Mladé Boleslavi.

Ostatní vitráže byly poničeny ke konci 2. světové války a v roce 1945 až na malé zbytky v horní části čelních oken v presbytáři nahrazeny bílým sklem.

Za finančního přispění P. Bernarda Homoly (působil v Krnově od r. 1947 až do své smrti v roce 1988) vytvořil v roce 1986 dvě nové vitráže Jan Jemelka (nar. 1953), který působí v Olomouci. (1972–1978).

Nové vitráže u sv. Martina jsou symbolickým znázorněním „Dějin spásy“. Okny prochází jeden děj začínající vlevo dole motivem jesliček s Ježíškem a Pannou Marii zahřívající dlaněmi Děťátku nohy, nad ním září betlémská hvězda, nad ní stádo oveček, tj. Božího lidu.

Toto mariánské okno ukončuje růžice sedmibolestného srdce probodeného meči. Předzvěst utrpení pokračuje ve druhém okně nahoře motivem velkého kříže. Ten prochází téměř celým oknem, nahoře s rudým sluncem, ukotveným na skále Golgoty.

Ze skály tryská v dolní části okna pramen vzkříšení. Oběma okny v horních 2/3 prostupují směrem k nám dvě probodnuté dlaně: bolest oběti a láska k nám.

Torzo původní válkou poničené vitráže bylo věnováno německým rodákům. Po opravě je umístěno v Heimatmuzeum v Ansbachu.

Václav Mička

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům