Děkujeme všem, kteří jste si v úterý 10. 12. 2019 udělali nejen čas pro sebe, ale i vaše ratolesti a nás. Vaše hojná účast svědčí o tom, že ani v dnešní hektické době si nenecháme vzít to nejhezčí, co s sebou adventní čas nese, a to je čas strávený s druhými.

I to je pro nás důkazem, že naše práce a vše, o co se pro vaše děti snažíme, má velký smysl. Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020 přejí zaměstnanci školy a Spolek přátel ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

Mgr. Pavlína Daňková ZŠ Bruntál, Jesenická 10