Tento strom byl v létě nejspíš ještě naoko vitální a olistěný, stejně jako některé stromy v Mikulášské nebo ve Smetanových sadech.

Zatímco v Mikulášské se dělají tahové zkoušky na pevnost kmenů a kořenů, tady odolnost stromů prověřila až vichřice Sabina.

Nedávno vzbudilo kácení šesti lip v Mikulášské velký rozruch i kritiku. Jak by to ale dopadlo, kdyby se taková lípa na městském pozemku vyvrátila na auto?

Naštěstí pro Odbor životního prostředí tato lípa spadla na parcele firmy Areál Karnola s. r. o. z Brušperka. Jistě také jí leží blaho, majetky a životy občanů Krnova na srdci.

To jen pár postřehů a zamyšlení nad vyvráceným stromem po orkánu Sabina.

Lukáš Matela