V pondělí 8. listopadu 2021 jsme s našimi členy měli krásnou klubovou činnost, navštívili jsme výstavu Z NOVÝCH MUZEJNÍCH SBÍREK 2015-2020 na Bruntálském zámku. V komentované prohlídce pod vedením paní Mgr. Květoslavy Málkové Ph.D. jsme měli možnost se seznámit s novými přírůstky dokumentující všechny oblasti lidského života. Výstava obsahuje i haptickou část, která se nám moc líbila.

Nové předměty muzeum získává především díky darům, ale také nákupy, vlastní vědeckou a sbírkotvornou činností pracovníků muzea a pomocí grantů. Na výstavě je ke shlédnutí výběr toho nejzajímavějšího a nejcennějšího, které muzeum získalo od roku 2015 až 2020 do svých sbírek.

Dále jsme navštívili výstavu MATTIOLIHO HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ, kde jsme měli možnost si prohlédnout herbáře, které jsou opravdu velmi krásné a bohatě zdobené. Jedná se rozsáhlou soukromou sbírku sběratele Ing. Petra Bílka. Dále je zde možnost pomoci čichu rozeznat byliny a koření. Haptické modely rostlin bylo velké překvapení pro naše členy.

Dále jsme navštívili výstavu „Přijďte se ohřát“ – novověké kachle ze sbírek Muzea v Bruntále, Výstava nám přiblížila výrobu kamnových kachlí a představila vybraný soubor novověkých kachlí ze sbírek Muzea v Bruntále. Byla zde například ukázka souboru z hradu Sovinec nebo ze samotného bruntálského zámku. Děkujeme Bruntálskému muzeu, za projevený zájem o problematiku nevidomých a slabozrakých občanů a při pořádání akcí, výstav prohlídku obohatí i o haptické prvky.

Lenka Štěpaníková