Dne 14. února 2022 se členové OO SONS Bruntál sešli u pokladny Bruntálského zámku, aby mohli navštívit aktuální výstavy "Ke kupci pro pohádku". Celou výstavou je provázel pán Mgr. Igor Hornišer, jeho poutavá přednáška všechny členy vtáhla do děje. Výstava představuje jeden z jevů obchodního a reklamního světa meziválečného období – reklamní pohádku.

Vystavené tisky jsou umístěny v krásných prosklených vitrínách, kde jsou doplněny i ukázkami dobového zboží, drobnými kuchařkami, účtenkami a originály ilustrací.

Muzeum v Bruntále pořádá výstavu od 20. leden 2022 do 17. dubna 2022.

Klubová činnost byla finančně podpořena panem Milanem Kolovratem.

Lenka Štěpaníková