V roce 2024 zahájil sbor svou činnost Tříkrálovým koncertem, o němž a jeho kvalitě byl v médiích řeč již dříve. Kvalitní práci, jak bylo zjištěno z ohlasů laické i odborné veřejnosti, pak sbor odvedl i při Velikonočním koncertu, který se jako tradičně uskutečnil v kostele církve československé husitské dne 25. března 2024.

Jak repertoár sboru, tak i doprovodná sólová vystoupení a velikonoční říkadla v podání žáků dramatického oboru Základní umělecké školy Bruntál, si prostě „sedly“ a výsledkem byl příjemný pocit nejen aktérů koncertu, ale – a to je pro nás zásadní – i přítomných posluchačů.

Dobrý dojem chce Smíšený pěvecký sbor Bruntál samozřejmě nechat i při svém dalším vystoupení, které se uskuteční  1. května v kapli svaté Barbory v Hranicích. Zde vystoupí na pozvání pěveckého sboru Parsong z Paršovic, který se bruntálské veřejnosti spolu s naším sborem představil na Svatováclavském koncertu 28. září 2023.

Smíšenému pěveckému sboru Bruntál se dostalo cti v podobě pozvání na 19. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. Uvedený festival je ojedinělým projektem, který se uskuteční v dubnu, květnu a červnu 2024 v obcích Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Jistebníku a na němž svoje umění předvede celkem 27 hudebních těles.

Bruntálský sbor konkrétně vystoupí 17. května na nádvoří staroveského zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a společnost mu budou dělat Dětský pěvecký sbor Sluníčko ze Základní školy Rovniny v Hlučíně, Pěvecké sdružení Cantus Venuste z Kopřivnice a Smíšený komorní pěvecký sbor Kos z Nového Jičína.

Jako již tradičně pak Smíšený pěvecký sbor Bruntál vystoupí na Dnech města Bruntálu, a to konkrétně 15. června v dopoledních hodinách. Bližší termín vystoupení, jakož i místo jeho konání, budou uvedeny v propagačních materiálech uvedené akce.

Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto zvou veřejnost na shora uvedená vystoupení a věří, že se jim jejich prostřednictvím podaří zpříjemnit a zpomalit atmosféru dnešní velmi uspěchané doby.