O tom, že na nějaký delší odpočinek sboru nebyl čas, svědčí skutečnost, že jeho první koncert se uskuteční již dne 21. 3. 2022 od 17.00 hodin. Bude se jednat o již tradiční Koncert na schodech bruntálského zámku. Partnery tohoto koncertu jsou Základní umělecká škola v Bruntále a Muzeum Bruntál.

Pokud jde o další koncerty, i ty navážou na tradice z předchozích let. Konkrétně se bude jednat o velikonoční koncert, koncerty ke Svátku matek a v měsíci červnu pak o koncert konaný na rámci Dnů města Bruntálu. O přesných termínech uvedených koncertů bude veřejnost včas informována. Pokud jde o koncert konaný v rámci Dnů města, sbor s potěšením konstatuje, že předběžně na něj přijal pozvání družební pěvecký sbor Bel Canto z polských Gaszowic.

Zásoby břidlice jsou zde stále veliké.
VIDEO: Toulání krajinou břidlice, oblastí protkanou starými doly

V rámci svých vystoupení přednese Smíšený pěvecký sbor Bruntál jako vždy skladby v podstatě všech žánrů, od duchovních přes lidové až po moderní. Skladba repertoáru bude samozřejmě vždy záviset na druhu akce, u jejíž příležitosti se ten který koncert bude konat. Pro všechny vystoupení pak bude společné, že budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními.

Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto srdečně zvou veřejnost na připravovaná vystoupení. Současně děkují za spolupráci a podporu, jichž se jim dostává jak ze strany hudebního a výtvarného oboru Základní umělecké školy v Bruntále, tak i ze strany Města Bruntál.

Pro případné zájemce o sborový zpěv se pak dodává, že řady Smíšeného pěveckého sboru jsou pro ně otevřeny. Bližší informace o aktuálním sborovém dění je možno najít na www.zusbruntal.cz, záložka Smíšený pěvecký sbor.

Petr Olšovský

Z bruntálské vernisáže obrazů Kateřiny Olejníčkové.
OBRAZEM: Z bruntálské vernisáže obrazů malířky Kateřiny Olejníčkové
Masopust z Jihlavska. Na snímcích ze 70., 80. a 90. let minulého století je vidět vodění medvěda z Jezdovic a něco málo z obce Salavice.
RETRO: Tanec s medvědem, masopustní veselice a bujaré hodování. Vzpomínáte?