Příběh skautského oddílu se začal psát v říjnu 2003. Základem byla družina Svišťů, která se záhy rozšířila o další členy. Oddíl zpočátku vyrážel především do blízkého okolí Krnova a do Jeseníků - víkendy trávil na loveckých chatách či na oblastních setkáních skautů.

První velkou mezinárodní zkušeností se stalo středoevropské jamboree Orbis v roce 2006. V roce 2007 slavilo světové skautské hnutí 100 let - Krnovská Trojka byla skautským ústředím vybrána spolu s několika dalšími českými oddíly k reprezentaci na Staroměstském náměstí v Praze na akci Šátková slavnost století. Celá Praha se tenkrát proměnila ve skautskou metropoli - svůj skautský šátek získala dokonce i Petřínská rozhledna.

Svatomartinská pouť v Krnově 2023.
Svatomartinskou pouť v Krnově provázela mše svatá a přijel i svatý Martin

Oddíl K3 reprezentoval Velkou Británii, kolébku skautingu a pro veřejnost si připravil celou řadu aktivit - tradiční britské pokrmy, anglické hry či divadelní scénku ze skautské historie - oficiální návštěvou nás poctila i britská velvyslankyně. Vrcholem roku bylo světové skautské jamboree v Anglii s účastí 40 tisíc skautů…

Rok 2008 přinesl pro oddíl velké změny - Krnovská Trojka se osamostatnila a naším novým skautským domovem se nám na dalších patnáct let stala Bauerova Sokolovna. V září 2008 oddíl uspořádal první ročník akce Křížem krážem republikou - náročného 24hodinového železničního závodu.

Vítězný tým z Krnova na soutěži T-Profi.
Střední škola průmyslová Krnov je nejlepší na Bruntálsku

Akce Křížem Krážem se postupem času zařadila mezi největší skautské a cestovatelské akce u nás s každoroční účastí až osmi stovek cestovatelů. Oddíl každoročně vyráží na celou řadu velkých výprav, při kterých navštěvuje nespočet zajímavých míst nejen v rámci Česka, ale i střední Evropy - velkoměsta, národní parky či památky UNESCO.

Specifikem oddílu je, že každý rok pořádá tábor na jiném místě - jeden rok na Orlíku, další v Jizerkách či v Bílých Karpatech. Mezi nejoblíbenější destinace dlouhodobě patří Slovensko, kde jsme prožili desítku skautských táborů a expedic a seznámili se tam se skauty z Ružomberoka. Velkou mezinárodní zkušeností byla také účast na Bratislavských skautských dnech či společné akce se skauty z Głubczyc.

Svěcení šesti krnovských zvonů sv. Martina, rok 1923.
Před sto lety Krnov vítal devět nových zvonů pro katolický i evangelický kostel

Mezi dalšími akcemi vynikají speleologické expedice ve veřejně nepřístupných jeskyních Moravského krasu. Oddíl se také pravidelně účastní skautských setkání a závodů. Největší úspěch zažil na Lobinově závodě v roce 2014, kde družina Jestřábů získala první místo.

Úspěch zažila Krnovská Trojka také na Sportovních hrách v Pardubicích v roce 2018 - na této skautské “olympiádě” se skauti utkali v mnoha disciplínách - od atletiky přes horolezení, plavání či florbal a domů přivezli několik zlatých medailí.

Důležitou součástí činnosti jsou environmentální aktivity - oddíl spolupořádal kampaň Krnov - město stromů v roce 2008 a během následujících let se podílel na výsadbě stromů v okolních lesích i v genofondovém sadu. Uspořádal také sedm ročníků akce Ukliďme Krnov, do kterých se každoročně zapojily desítky dobrovolníků a podílí se i na městské akci Putování ke studánce.

Přátelské setkání českých a polských „Volyňáků“ v Hlubčicích
Přátelské setkání českých a polských 'Volyňáků' v Hlubčicích

Skautským oddílem K3 prošla za 20 let spousta členů, z nichž někteří v něm strávili i více než deset let. Členství v oddíle přineslo nejen vzpomínky na celý život, ale především silná přátelství.

Co je to skauting?
Cílem skautingu je všestranný rozvoj osobnosti dětí - po fyzické, duševní i duchovní stránce, zvyšování fyzické kondice, vytrvalosti, samostatnosti i týmové spolupráce, důraz je kladen na pomoc druhým a fair play. Děti si ve skautském oddíle osvojí řadu užitečných dovedností - například orientaci v terénu, přežití v přírodě či první pomoc, ale nejdůležitější je parta dobrých kamarádů. https://krnov.svazskautu.cz